Drept MD

Acasă » Drept Notarial

Arhive categorie: Drept Notarial

Concurența în profesiile liberale studiu de caz profesia de notar


Victor Drosu, Master în Studii Europene Interdisciplinare

 Acest studiu își propune să identifice barierele legislative ce împiedică concurența în cadrul instituției notariale în scopul evidențierii normelor legale ce ar trebui revizuite. Vor fi abordate următoarele aspecte: condițiile privind accesul în profesia de notar, repartizarea geografică a notarilor, varietatea actelor emise de notari din perspectiva limitării numărului de acte emise exclusiv de aceștia și necesitatea plafonării prețurilor pentru serviciile notariale. Studiul nu își pune drept scop analiza oportunității barierelor în general, ci vrea să evidențieze prevederile abuzive sau cele ce nu sunt respectate.

Reglementarea profesiilor liberale din punct de vedere concurențial

Odată cu îndepărtarea de la liberalimul economic clasic intervențiile statului în economie, cât timp nu sunt abuzive și urmăresc un scop legitim sunt. în general acceptate drept binevenite. În cazul profesiilor juridice liberale, statul le acordă drepturi exclusivecu scopul de a corecta unele disfuncționalități ale piețelor și a proteja consumatorii. În ceea ce privește notarii, avocații, executorii judecătorești[1] statul sau uniunile preofesionale intervin prin condiționarea accederii în aceste profesii. Barierele impuse de reglementări variază de la studii universitare în anumite domenii, petrecere unui stagiu de pregătire, examene de admitere în profesie, până la stabilirea unui număr limitat de persoane ce pot practica o profesie (numerus clausus).

Barierele susmenționate sunt adoptate pentru a reduce din disfuncționalitățile piețelor, de obicei, pentru introducerea reglementărilor sunt invocate următoarele:

  1. a) asimetria informațională, care constă în dificultatea consumatorului de a înțelege toate informațiile tehnice și complexe. In concreto, efectele asimetriei informaționale dintre notarul și clientul său se încearcă a fi diminuate prin impunerea unor standarde înalte de intrare în profesia de notar (notarul fiind obligat să dețină studii în drept, să susțină un examen de admitere în profesie, etc.). Asimetria informațională este un rezultat al complexității serviciilor prestate de notari, care nu permit clientului să poată face o analiză obiectivă a calității acestora. Persoanele ce se adresează pentru asistență notarilor, de multe ori, nu vor putea să înțeleagă dacă pentru anularea unui act se face vinovat notarul. Aceste observații sunt valabile și pentru alte profesii liberale, precum avocații, executorii judecătorești.
  2. b) Externalitățile negative ce pot apărea în cazul lipsei reglementării impun intervenția statului prin reglementarea formei unor contracte civile. Asemenea reglementări au un impact negativ asupra liberei concurențe, însă protejează consumatorii. Spre exemplu, dacă actul de înstrăinare a imobilelor nu ar lua forma notarială, acesta ar fi mai suscebtibil anulării, ce ar putea provoca daune irecuperabile unui cumpărător de bună credință.
  3. c) Un al treilea factor este impactul pozitiv al reglementării pentru societate per ansamblu. Necesitatea autentificării tranzacțiilor proprietății private conduce la o mai mare siguranță în tranzacții, ceea ce permite buna funcționare a economiei..[2][3],[4]

(mai mult…)

%d blogeri au apreciat asta: