Drept MD

Acasă » Proiecte de legi

Arhive categorie: Proiecte de legi

Proiect de lege cu privire la administratorii autorizaţi


 Proiect

 1 iulie  2011

 

PARLAMENTUL

 

LEGE

nr.______ din ________

cu privire la administratorii autorizaţi

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

(1) Prezenta lege stabileşte  statutul juridic, sarcinile, responsabilităţile şi modul de  organizare profesională şi autoadministrare a administratorilor autorizaţi potrivit legii pentru exercitarea atribuţiilor speciale în procesele de insolvabilitate şi de dizolvare a întreprinderilor şi organizaţiilor.

(2) Scopul prezentei legi este promovarea serviciilor profesionale ale administratorilor autorizaţi întru facilitarea administrării eficiente a întreprinderilor şi organizaţiilor aflate în proces de insolvabilitate sau dizolvare şi asigurarea protejării drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor interesate.

(3) Sub incidenţa prezentei legi se află activitatea administratorilor desemnaţi în procesele de insolvabilitate sau dizolvare a persoanelor juridice de drept privat şi a întreprinzătorilor individuali, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare (în continuare – întreprinderi şi organizaţii), cu excepţia instituţiilor financiare (bănci).

 

    Articolul 2. Reglementarea activităţii de administrator

(1) Cadrul juridic al activităţii de administrator se constituie din prevederile Codului civil, ale Codului de procedură civilă, ale legislaţiei privind insolvabilitatea, prezenta lege şi alte acte normative care reglementează activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor.

(2) Reglementarea profesiei de administrator se efectuează în baza prezentei legi prin:
a) determinarea sistemului şi a competenţei organelor de reglementare şi autoadministrare a profesiei de administrator;

  1. b) stabilirea condiţiilor de bază şi a modului de admitere în profesia de administrator;
  2. c) determinarea formelor de organizare a activităţii de administrator;
  3. d) determinarea condiţiilor şi a procedurilor de suspendare şi încetare a activităţii de administrator;
    e) stabilirea atribuţiilor şi a procedurilor de supraveghere şi control asupra activităţii de administrator şi de răspundere disciplinară a administratorilor.

(mai mult…)

%d blogeri au apreciat asta: