Drept MD

Acasă » Recomandări CSJ

Arhive categorie: Recomandări CSJ

Recomandarea CSJ ”Cu privire la restituirea averii confiscate victimelor supuse represiunilor politice”


Sursa: Justice Journal

Recomandarea nr. 60
Cu privire la restituirea averii confiscate victimelor supuse
represiunilor politice

Noţiunea de represiune politică este definită prin art.1 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.1225 din 08.12.1992 cu modificările şi completările ulterioare:
Represiune politică se consideră curmarea de vieţi omeneşti, măsurile de constrîngere întreprinse de către stat faţă de cetăţeni din motive politice, naţionale, religioase sau sociale sub formă de privaţiune de libertate, deportare, exilare, trimitere la muncă silnică în condiţii de limitare a libertăţii, expulzare din ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare forţată în instituţii de psihiatrie, sub altă formă de limitare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor declarate periculoase din punct de vedere social pentru stat sau pentru regimul politic, realizate în baza deciziilor organelor de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare.

Articolul 2 din legea menţionatăinclude noţiunea de victime ale represiunilor politice. Victime ale represiunilor politice se consideră: persoanele care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice arătate în articolul 1; persoanele asupra cărora au fost adoptate decizii de represiune politică, dar care au reuşit să evite represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotarele republicii; membrii familiei persoanelor supuse represiunilor, inclusiv copiii care s-au născut în
locurile de represiune sau în drum spre ele, persoanele care au fost impuse sau nevoite să-şi urmeze părinţii, rudele, tutorii în exil ori la locul de deţinere specială, sau rămase fără îngrijirea acestora, precum şi copiii persoanelor executate în urma represiunilor politice. (mai mult…)

%d blogeri au apreciat asta: