Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Arbitraj

Arbitraj

2 comentarii

 1. Anaid spune:

  Buna Ziua
  Curtea de Arbitraj, in complect de trei arbitri, au luat o decizie – dar!
  nu a examinat toate probele la dosar, mai mult, au acceptat probe care nu au legatura cu cauya data
  astfel a fost hotarit de a incasa 8000 eur.
  care sunt caile de atac a fondului cauyei (!), pe motiv ca doar incalcarea procedurii o examineaza instante de recurs (judecatoria comerciala)
  speta: in 2012, in itaila a fost incarcata marfa in camion care nu a ajuns la destinatie. arbitrajul a dispus ca este pierderea acesteia, si astfel incasarea de la pirit a valorii marfii

  P.S. Arbitrajul la care ne-am adresat nu este unul serios, motivele fiind eliberarea Hotarirelor peste termenul stabilit, a fost solicitat incasarea cheltuielilor de judecata, nici nu au dispus pe seama data (!). cine din organele competente este responsabil pentru efectuarea controlului asupra curtilor de arbitraj (vreau sa zic ca vreau sa ma pling pe actiunile arbitrilor insa nu sunt informata de instantele care efectuiaza controlul)

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua,

   În temeiul art. 477 (1) Cod de Procedură Civilă R. M., hotărîrea arbitrală pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova poate fi contestată în judecată de către părţile în arbitraj, înaintînd o cerere de desfiinţare a hotărîrii arbitrale.

   În temeiul alin. 3 al aceluiaşi articol, cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se depune la instanţa care, în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond în primă instanţă. Cererea se înaintează de partea interesată, în termen de 3 luni de la data primirii hotărîrii arbitrale contestate, dacă legea Republicii Moldova sau tratatul internaţional la care aceasta este parte nu prevede altfel.

   În temeiul art. 480 (2) Cod de Procedura Civilă R. M., hotărîrea arbitrală se desfiinţează în cazul cînd partea care cere desfiinţarea hotărîrii prezintă în judecată probe despre faptul că:
   a) litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii, obiectul dezbaterii arbitrale;
   b) hotărîrea arbitrală a fost emisă după expirarea termenului arbitrajului;
   c) hotărîrea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi temeiurile, locul şi data pronunţării ori nu este semnată de arbitri;
   d) dispozitivul hotărîrii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate;
   e) arbitrajul nu a fost constituit оn conformitate cu convenţia arbitrală;
   f) partea interesată nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale sau, din alte motive întemeiate, nu s-a putut prezenta în faţa arbitrajului pentru a da explicaţii;
   g) arbitrajul s-a pronunţat asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală ori care nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori hotărîrea arbitrală conţine dispoziţii în probleme ce depăşesc limitele convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia arbitrală pot fi separate de dispoziţiile care nu decurg din convenţie, instanţa judecătorească poate desfiinţa numai acea parte a hotărîrii arbitrale în care se conţin dispoziţii ce nu se înscriu în convenţia arbitrală;
   h) hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau bunele moravuri.

   Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: