Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Notarial » UNIUNEA  INTERNAŢIONALA  A NOTARIATULUI LATIN

UNIUNEA  INTERNAŢIONALA  A NOTARIATULUI LATIN


Uniunea Internaţională a Notariatului Latin este o organizaţie neguvernamentală internaţională ce reuneşte asociaţiile naţionale ale notarilor din ţările de drept latin, fundamentat pe dreptul romano-germanic şi din unele state de drept anglo-saxon.

Uniunea Internaţională a Notariatului Latin a fost fondată în data de 2 octombrie 1948, la iniţiativa Colegiului Notarilor din Buenos Aires, cu ocazia primului Congres Internaţional al Notariatului Latin, înfiinţarea sa fiind ratificată la Madrid în anul 1950 (anexa I). De atunci, în fiecare an, pe data de 2 octombrie, se sărbătoreşte Ziua Notariatului Latin.

Sediul oficial al organizaţiei este la Buenos Aires, iar cel administrativ la Roma.

Organele  Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin sunt :

  • Adunarea Notariatelor membre;
  • Consiliului Permanent şi Comitetul său executiv;
  • Preşedintele;
  • Consiliul de Supraveghere Financiară.

Uniunea Internaţională a Notariatului Latin a fost creată din dorinţa de a promova, coordona şi dezvolta activitatea notarială internaţională şi reprezintă unitatea profesională şi spirituală a notarilor de drept latin.

Uniunea Internaţională a Notariatului Latin este o instituţie solidă care apără cu fermitate principiile fundamentale, aprobate de Consiliul Permanent al său, cu prilejul Reuniunii de la Haga, din martie 1986.

Continuatoare a tradiţiilor dreptului latin,  Uniunea Internaţională a Notariatul Latin apără cele mai importante cuceriri ale civilizaţiei şi democraţiei, ale demnităţii şi independenţei notarului, asigurând servicii de calitate în folosul societăţii şi al cetăţenilor.

În prezent, peste 60% din populaţia globului este deservită de notari care aparţin statelor membre ale Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin.

Printre obiectivele  principale al Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin se numara:

– promovarea, dezvoltarea şi aplicarea principiilor fundamentale ale sistemului notariatului latin;

– reprezentarea notariatului pe langa organizatiile internationale, colaborarea cu aceste organizatii si participarea la activitatile acestora;

– colaborarea cu organismele nationale  si in special cu cele notariale;

– studierea dreptului in domeniul activitatii notariale si colaborarea la lucrarile care duc la armonizarea acesteia;

– studierea şi compilarea sistematica a legislatiei referitoare la institutia notariatului latin;

– promovarea congreselor internationale şi sprijinirea reuniunilor profesionale care depaşsesc cadrul national;

Face de asemenea parte din scopurile Uniunii stabilirea de relaţii:

– cu notariatele în formare precum şi cu notarii din ţările care nu au o organizaţie notarială, în scopul colaborării la structurarea şi organizarea acesteia, pentru a se putea  integra în Uniune;

– cu organizaţii notariale care fac parte din sisteme juridice susceptibile că aparţin notariatului latin;

– cu organizaţii care nu intră în sistemul notariatului latin, în scopul colaborării cu acestea în domeniile de ineters comun.

Uniunea Internaţională a Notariatului Latin reprezintă notariatele membre pe lângă organizaţiile internaţionale cu care conlucrează, contribuind astfel la rezolvarea unor probleme de drept din domeniul familiei, succesoral, comercial, al proprietăţii şi răspunderii civile.

Notariatele membre sunt obligate să respecte normele Statutelor Uniunii precum şi regulamentele Uniunii şi pe cele ale instituţiilor, organelor şi comisiilor sale.

De asemenea, Uniunea Internaţională a Notariatului Latin, promovează congresele sale internaţionale şi sprijină reuniunile profesionale care depăşesc cadrul naţional, stabilind relaţii şi cu notarii din ţările care nu au o organizaţie naţională, în vederea structurării şi organizării acestora pentru integrarea ulterioară în Uniune.

Totodată, Uniunea Internaţională a Notariatului Latin stabileşte relaţii şi cu asociaţiile  notariale naţionale care fac parte din sisteme juridice ce ar putea aparţine notariatului latin sau cu organizaţii ce nu intră în acest sistem, în ideea cooperării în domenii de interes comun.

Resursele Uniunii Internaţională a Notariatului Latin sunt formate din:

– cotizaţiile ordinare sau extraordinare ale Notariatelor membre;

– cotizaţiile aderenţilor individuali;

– sume provenite din publicarea lucrărilor instituţiilor, organismelor sau comisiilor Uniunii;

– dobânzile şi veniturile generale.

Uniunea îşi realizează obiectivele prin:

–   congresele internaţionale care au ca obiect de studiu probleme de drept

– comisiile sale permanente şi anume : Comisia pentru Afaceri Europene şi Mediteraneene (C.A.E.M.), Comisia pentru Afaceri ale Comunităţii Europene (C.A.C.E.), Comisia pentru Probleme Americane (CAA) şi Secţiile acesteia, Comisia pentru Probleme Africane (C.A.Af.), Comisia pentru Cooperare Notarială Internaţională (C.C.N.I.), Comisia Consultativă şi Comisia pentru Teme şi Congrese;

– secretariatele permanente (American şi European), precum şi prin Biroul Permanent de Schimb Notarial (O.N.P.I.) care se ocupă de schimbul de informaţii şi difuzarea acestora, ca şi de publicarea Revistei Internaţionale a Notariatului (R.I.N.)

La nivelul congreselor internaţionale, temele abordate includ subiecte de interes pentru notari, în ideea armonizării legilor şi procedurilor la nivel internaţional, a transmiterii unor propuneri către organele legislative naţionale, cu scopul de a realiza schimburi de experienţă şi studii privind mijloacele care facilitează circulaţia şi încheierea documentelor notariale, la nivel internaţional.

Un alt nivel la care se desfăşoară activităţile Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin îl reprezintă Comisiile care examinează probleme notariale specifice, cum sunt:

– Studiul comparativ al regimurile matrimoniale;

Convenţia despre regulile standard de drept internaţional privat în materie de regim matrimonial (în colaborare cu Conferinţa de la Haga);

– Studiu preliminar despre o convenţie internaţională asupra certificatelor de identificare şi calificare (în colaborare cu Conferinţa de la Haga) ;

– Studiu preliminar pentru convenţia internaţională asupra recunoaşterii Custodiei (în colaborare cu Conferinţa de la Haga) ;

– Adopţia şi plasarea copiilor adoptaţi în cadrul familiilor – Măsuri de protecţie (în colaborare cu organizaţiile internaţionale de la Geneva) ;

– Studii în vederea armonizării documentelor de împuternicire;

– Coproprietatea;

– Protecţia consumatorului în achiziţia de proprietăţi imobiliare în construcţie (în colaborare cu Consiliul Europei);

– Grupul European de interes economic;

– Armonizarea creditelor şi a documentelor de credit;

– Transmiterea proprietăţii asupra afacerilor;

– Convenţia asupra legilor aplicabile obligaţiilor contractuale;

– Studii de drept comparat referitoare la societăţile comerciale;

– Propunerile directivelor C.E. referitoare la fuziunea şi divizarea companiilor;

– Adopţia în dreptul internaţional privat;

– Închirierea de proprietăţi imobiliare;

– Legile care reglementează bunurile culturale;

– Consultanţă juridică referitoare la proiectele directivelor Comitetului Executiv privind:

  • dizolvarea şi lichidarea companiilor;
  • oferte publice de achiziţie sau de schimb al acţiunilor unei companii.

Aceste comisii cooperează, în probleme juridice, cu organizaţii internaţionale pentru pregătirea convenţiilor sau a directivelor în cadrul Comitetului Executiv.

În prezent, Uniunea Internaţională a Notariatului Latin are în componenţa sa 76 de Notariate Naţionale din Europa, America de Sud, America de Nord şi Centrală, Asia şi Africa.

Dintre acestea amintim : Africa Centrală, Albania, Argentina, Austria, Belgia, Benin, Bolivia, Brazilia, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Camerun, Cehia, Ciad, Chile, China, Coasta de Fildeş, Columbia, Congo, Costa Rica, Croaţia, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, Estonia, Elveţia, Franţa, Gabon, Germania, Grecia, Guatemala, Guineea, Haiti, Honduras, Indonezia, Italia, Japonia, Londra (Regatul Unit al Marii Britanii), Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Mali, Malta, Maroc, Mexic, Moldova, Monaco, Nicaragua, Niger, Olanda, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Porto Rico, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Statul Louisiana (S.U.A.), Salvador, Senegal, Slovacia, Slovenia, Spania, Togo, Turcia, Ungaria, Uruguay, Vatican, Venezuela.

La 30 mai 1997, la Santo-Domingo în Republica Dominicană, conform Rezoluţiei nr. 42 a Consiliului Permanent al Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a devenit membru cu drepturi depline al acestui for internaţional, după ce, o perioadă de aproximativ un an, a avut statut de observator, fiind monitorizată de organismele Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin.

În tot aceast răstimp, Notariatul Român a ajuns să fie cunoscut şi ca urmare a reprezentării lui atât în Consiliul Permanent al Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin, cât şi în principalele sale Comisii de specialitate în componenţa cărora intră numerosi notari publici români.

 

%d blogeri au apreciat asta: