Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept penal » Noţiuni generale privind dreptul penal

Noţiuni generale privind dreptul penal


1.Noţiunea, obiectul, scopul şi sarcinile dreptului penal .

2.Ştiinţa dreptului penal.

3.Şcoli şi curente de politică penală.

4.Legătura dreptului penal cu alte ramuri de drept.

1.Dreptul penal ca ramură de drept reprezintă o totalitate de norme juridice ,care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni ,condiţiile răspunderii penale ,pedepsele şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti în cazul persoanelor care au săvîrşit infracţiuni în scopul apărării celor mai importante valori sociale.

Jaf-sustragere în public a bunului prorpietarului.

Furt-sustragere pe ascuns a bunului proprietarului.

Tîlhărie- violenţa fizică cu sustragerea bunului.

Dreptul penal are scopul de tragere la răspundere penală. Sunt categorii de persoane care nu pot fi traşi la răspundere penală(minorii). În cazul femeilor şi minorilor nu poate fi aplicată pedeapsa de detenţiune pe viaţă. Munca neremunerată nu se poate aplica la (invalizi, militari, minori şi femei, pensionari).

Obiectul dreptului penal îl constituie o categorie specială de relaţii sociale ,numite relaţii juridice penale, care i-au naştere între membrii societăţii şi stat ,prin intermediul organelor judiciare, din necesitatea apărării valorilor esenţiale a societăţi şi a dezvoltării lor în deplină securitate. Conform art. 2 al Codului Penal al R.M. scopul legii penale este de a apăra împotriva infracţiunilor persoana ,drepturile şi libertăţile acesteia ,proprietatea ,mediul înconjurător, orînduirea constituţională,suveranitatea,independenţa şi integritatea teritorială a R.M. , pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.

Legea penală are de asemenea drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.

Pentru a-şi putea realiza scopul dreptul penal trebuie să îndeplinească anumite funcţii:

1)Stabilirea faptelor ce reprezintă infracţiuni şi prevenirea lor .

2)Prevederea în lege a faptelor periculoase pentru valorile sociale dar şi a sancţiunilor pe care le poate aplica statul în cazul săvîrşirii faptelor prevăzute ca interzise .

3)Dreptul de a pedepsi ,drept care trebuie stabilit pentru organele judiciare, precizîndu-se totodată şi condiţiile în care se poate exercita acest drept .

2. Ştiinţa dreptului penal

Totalitatea ideilor ,concepţiilor ,teoriilor şi principiilor despre normele şi instituţiile dreptului penal formează ştiinţa dreptului penal care explică şi fundamentează necesitatea şi sarcinile dreptului penal ,metodele şi mijloacele de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional . Obiectul de studiu al ştiinţei dreptului penal îl formează însăşi dreptul penal ca o totalitate de norme şi instituţii avînd menirea să explice care este originea acestora ,conţinutul şi structura lor ,evoluţia istorică, condiţiile obiective care impun apărarea social a valorilor sociale ce cad sub incidenţa legii penale ,precum şi măsurile necesare de a fi adoptate pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

3.Şcoli şi curente de politică penală

Politica penală este o parte a politicii generale a statului, care cuprinde ansamblul de măsuri şi mijloace de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional,precum şi ansamblul principiilor de elaborare şi aplicare a acestor mijloace şi măsuri,adoptate într-o anumită ţară.

Există o listă de şcoli şi curente de politică penală.

Politica penala si gandirea politico-penala in antichitate

Doctrina clasică (şcoala clasica). fundamentat si a sistematizat principiile politice penale moderne si anume egalitatea in fata legii penale, legalitatea infractiunilor si pedepselor, umanizarea pedepselor privative de liberate, raspunmderea penala personala si obiectiva intemeiata pe savarsirea infractiunei cu vinovatia legal stabilita infractorului

Doctrina pozitivista cuprinde un ansamblu de idei si conceptii cu privire la natura si cauzele fenomenului infractional precum si cu privire la caile si mij de lupta impotriva acestui fenomen.

Scolile eclectic Scoala care imbina ideile promovate de doctrina pozitivista privind etiologia naturala a criminalitatii cu ideea rasp morale a infractorului preluata de la sc clasica.

Scoala pragmatic se baza pe faptul ca pt a ajunge la o concluzie corecta a fenomenului trebuie sa pornim de la experienta.

4. Legătura dreptului penal cu alte ramuri de drept.

Dreptul penal are un caracter autonom în raport cu celelalte ramuri de drept,dar în acelaşi timp ,se află şi într-o legătură cu celelalte ramuri ale dreptului.

O interdependenţă deosebită există între dreptul penal şi dreptul procesual penal. Fiind două ramuri distincte,cu obiect şi principii de reglementare proprii,acestea doua totuşi au un scop comun,şi anume înfăptuirea justiţiei ,prin stabilirea tuturor faptelor care constituie infracţiuni, identificare celor ce încalcă legea penală şi tragerea lor la răspundere penală.

Dreptul penal şi dreptul execuţional penal. Această legătură presupune necesitatea delimitării lor pentru evitarea dublării instituţiilor şi normelor de drept.

Dreptul penal şi dreptul civil au o legătură strînsă,deoarece dreptul civil reglementează relaţiile privind patrimoniul, iar dreptul penal sancţionează faptele îndreptate împotriva patrimoniului.

Dreptul penal şi dreptul familiei. Dreptul familiei se bazează pe relaţiile familiale. În acest sens ,dreptul penal califică drept infracţiuni îndreptate contra familiei o serie de fapte ce lezează relaţiile dintre membrii familiei.( de ex. incestul, eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la intreţinerea copiilor).

Dreptul penal şi dreptul administrativ . Dreptul penal intervine şi sancţionează unele încălcări grave ale unor norme din materia dreptului administrativ,cum sunt abuzul de putere,luarea de mită,neglijenţa în serviciu.

Dreptul penal şi dreptul constituţional. Cel din urmă reglementează relaţiile de organizare a statului precum şi valorile sociale fundamentale. Dreptul penal însă,completează prevederile Constituţiei R.M şi sancţionează faptele care atentează principalele valori protejate de Constituţie.

%d blogeri au apreciat: