Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Roman » Codificarea lui Iustinian. Dreptul roman după Iustinian

Codificarea lui Iustinian. Dreptul roman după Iustinian


Importanța operei legislative a lui Justinian

Justinian ,a căutat soluții pentru a salva societatea romană în ultimul stadiu de descompunere. Codificarea lui Justinian desemnează o importanță științifică ce constă în sistematizarea și unificarea izvoarelor de drept și instituțiilor dreptului roman. Codul lui Justinian s-a reliefat prin evoluția ideilor și instituțiilor juridice atît în domeniul dreptului public cît și în domeniul dreptului privat. Codul reabilitează şi actualizează principiile şi legile imperiului roman. Este afirmat dreptul persoanei : sclavii sunt eliberaţi, femeile sunt mai bine considerate în regimul matrimonial, văduvele şi copiii se iau în considerare la succesiune, debitorii sunt protejaţi mai bine faţă de creditori, iar pedepsele crude precum pedeapsa cu moartea sunt înlocuite cu sentinţe mai blânde.

Dreptul după Iustinian

Codul lui Iustinian  o colecţie de lucrări fundamentale de jurisprudenţă ,care a avut o influenţă durabilă asupra dezvoltării sistemului juridic i, prin reunirea într-un sistem coerent a întregului drept roman.

Codul lui Iustinian, alcătuit în limba latină, cuprindea toate Constituţiile (constitutiones) imperiale (hotărâri imperiale cu forţă de lege).

1. „Codex Justinianus” (529) cuprindea toate constituţiile imperiale începând cu domnia împăratului Hadrian. Codul cuprinde atît dispoziții de drept public ,cît și de drept privat .

2. „Digestele” sau Pandectele (533) erau culegeri de fragmente din lucrările jurisconsulților clasici. Reforma lui Iustinian în acest domeniu viza unificarea sistemului juridic şi eliminarea contradicţiilor din sistemul juridic roman, adunând întreaga jurisprudenţă într-un sistem legal coerent.

3. „Institutiones” (533) („Instituţiile”) erau un manual de drept pentru uzul şcolilor de drept.

4. Novellae , constituţiile imperiale ale lui Justinian emise după 534, majoritatea în limba greacă.

Secolul al VIII-lea consemnează apariţia unei noi colecţii de reglementări juridice intitulată „Ecloga” şi care cuprinde unele texte din opera codificată justiniană.

Între anii 870-879 apare o nouă colecție a legiuirilor lui Iustinian, intitulată Manuale iuris (Prohiron), destinată învăţământlui juridic, tot o lucrare cu caracter didactic.

Cea mai importantă lucrare juridică în răsăritul Europei acelei epoci este întocmită din ordinul lui Leon al VI-lea (supranumit filosoful) care între anii 887-893 promulgă „Bazilicalele”.

%d blogeri au apreciat: