Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Roman » Organizarea statului Roman

Organizarea statului Roman


Elemente de istorie juridică a Romei.

Organizarea statului roman a avut cunoscut mai multe perioade de dezvoltare.Mai întîi, statul roman și-a cunoscut evoluția în perioada regalității,care a durat din momentul fondării Romei pînă în anul 509 în. Hr. Organele de conducere a societății romane din perioada respectivă,erau rex-regele,senatul,comitia centuariata.

Perioada republicii a durat de la anul 509 în.Hr pînă în 27 în.Hr,cînd Împăratul Augustus a fondat monarhia.Această perioadă se evidențiază prin dezvoltarea rapidă din punct de vedere social și economic, și deasemenea printr-un numar emins de cuceriri,care duc la marirea numărului de sclavi,a căror muncă se bazează pe întreaga producție de bunuri a societății.

Adunările poporului adoptau hotărîri legislative,electorale sau judiciare.

Ele se împărțeau în patru categorii de adunări:

a) Comitia curiata rolul său devine tot mai limitat în conducerea politică.

b) Comitia centuriata cunoaște o perioadă de transformare strucurală din cauza reformei lui Appius,care spune că Comitia centuriata trebuie să fie formată doar din cei ce dețin metale,arme și imobil.

c) Concilium plebis vechea adunare a plebeilor, care la început adopta hotăriri numai pentru plebei,însă cu timpul adopta hotărîri obligatorii pentru toți cetățenii.

d) Comitia tributa era vechea adunare ,hotărîrea căreia a dus la repartizarea cetățenilor în triburi,cartiere urbane și rurale.

Perioada monarhiei sau imperiului a evoluat în două etape:

1) Principatul a durat din 27 în.Hr pînă în 284 d.Hr î această perioadă organele politice de conducere erau împăratul,senatul și magistraturile.

2) Dominatul 284-565 d.Hr , a început odată cu venirea la putere a lui Deoclețian. În această perioadă împaratul nu era doar conducător, ci era considrat și cel ce deține putere supranaturală.

Periodizarea istorică a dreptului roman:

Prima perioadă a dreptului roman în timpul regalității și republicii se numea vechiul drept roman.

A doua perioadă a dreptului roman ,respectiv se numea epoca clasică, și a durat de-a lungul perioadei principatului pînă în perioada lui Deoclețian.

A treia perioadă a dreptului roman,se numea epoca postclasică,a durat în timpul imperiului,de-a lungul perioadei dominatului.

%d blogeri au apreciat asta: