Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Dreptul Protecţiei Sociale »  SISTEMUL DE PENSIONARE ÎN R. M.

 SISTEMUL DE PENSIONARE ÎN R. M.


Pensie – sumă de bani lunară ce se acordă persoanelor care au ieșit din activitatea profesională pentru limită de vârstă, pentru invaliditate etc. sau care şi-au pierdut susţinătorul şi sunt incapabile de muncă.

Pensie de asigurări sociale de stat – dreptul bănesc cuvenit asiguratului, corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Tipuri de pensie:

 1. pentru limită de vîrstă;
 2. de urmaș;
 3. pentru invaliditate;
 4. pentru vechime în muncă (stabilită în baza legilor speciale).

Dreptul la pensie:

 1. Persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile legale;
 2. Persoanele care activează în domeniul agriculturii;
 3. Persoanele asigurate în baza contractului individual de asigurare încheiat cu CNAS;
 4. Persoanele asigurate obligatoriu.

Persoanele asigurate obligatoriu:

 1. persoana care desfăşoară  activitate pe bază de contract individual de muncă;
 2. persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului;
 3. persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din  situaţiile următoare:
 • este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă;
 • este manager cu contract de management;
 • este membru al unei asociaţii familiale;
 • este autorizată să desfăşoare activitate independentă;
 • este angajată  în o instituţie  internaţională dacă  nu este asiguratul acesteia;
 • este membru de cooperativă meşteşugărească;
 • desfăşoară  activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă;
 • a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie.
 1. persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii  medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
 • desfăşoară  activitate agricolă în cadrul gospodăriei  ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;
 • este membru al unei  societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
 1. persoana care realizează prin cumul un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii enumerate mai sus.

La calcularea pensiei, se i-au în considerare următoarele perioade de activitate:

 1. serviciul militar în termen sau cu termen redus, după 01.01.99;
 2. serviciu militar prin contract sau serviciu asimilat acestuia – baza de calcul – salariul minim pe ţară la data calculării pensiei.
 3. pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care RM are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii şi care, după strămutare:
 • au realizat pe teritoriul RM stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie venitul mediu lunar asigurat obţinut pe teritoriul Republicii Moldova după strămutare;
 • după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie salariul lunar calculat unui lucrător de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare în ramura respectivă, antrenat într-o activitate similară în RM.
 1. pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat care făcea parte din URSS, cu care RM nu are încheiat acord, care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, însă confirmă stagiul de cotizare realizat pînă la 31 decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar realizat pînă la 31 decembrie 1991.

Pensia minimă – suma acordată lunar persoanelor în cazul în care cuantumul pensiei integrale calculat este mai mic decît cuantumul ei + 10 lei.

Pensia pentru limită de vîrstă  – prestaţia de asigurări sociale care se acordă, în dependență de stagiul de cotizare, la împlinirea unei anumite vârste, pe tot restul vieţii.

PLV stabilită în condiții avantajoase

Pensia pentru unele categorii de cetățeni

 

Pensia unor categorii de angajaţi din domeniul culturii:

 • artiştilor de balet, artiştilor din ansamblurile profesioniste de dansuri, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, atît bărbaţii, cît şi femeile;
 • artiştilor de circ, instrumentiştilor suflători (instrumente aerofone), dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani, atît bărbaţii, cît şi femeile.

Cuantumul pensiei constituie 42% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 5 ani de activitate în funcţiile menţionate. Pensia se stabileşte de către organele de asigurări sociale. Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate după cum urmează:

 • 50% din mărimea stabilită a pensiei – din bugetul asigurărilor sociale de stat
 • 50% – din bugetul de stat.

 

%d blogeri au apreciat asta: