Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Istoria Dreptului » Statul și dreptul în Grecia Antică

Statul și dreptul în Grecia Antică


Organizarea politică:Atena și Sparta

2.Dreptul juridic

Organizarea politică în Atena

Statalitatea greacă a evoluat în cîteva perioade:

1)Minoica (3000-1600 în.Hr) are loc trecerea la modul de viață sedentar ,se creează primele formațiuni prestatale.

2)Cretomiceniană (1600-1100 în. Hr) are loc etnogeneza grecilor.

3)Perioada homerică (sec XI-IX în Hr) s-au creat primele state grecești numite oraș-polis,diferențierea socială a influențat organizarea politică , confruntările dintre orașele-polis și condițiile geografice nu au permis formarea statului centralizat.

4)Perioada marilor colonizări (sec VIII-VI) grecii au atins apogeul de dezvoltare economică și au început să întemeieze orașe-colonii pe litoralul mării.

5)Perioada clasică –s-au creat fome de organizare politică clasică Atena democratică și Sparta aristocratică militaristică.

Democratizarea Atenei a început prin reformele realizate de Solon, acesta vine la putere în calitate de arhonte.

Principalele reforme a lui Solon au fost:

1.Reforma Socială – a)s-a interzis sclavia pentru atenieni din cauza datoriilor.Grecii atenieni care devenise sclavi,în alte orașe-polise ,erau răscumpărați de stat.Pentru străini, statutul sclaviei a fost păstrat. b) pentru a evita conflictele sociale ,populația Atenei,a fost împărțită, în patru categorii sociale în dependență de avere. Reprezentanții primelor două aveau acces la toate funcțiile în stat,prin această reformă au fost puse bazele regimului democratic.

2.Reforma economică – a fost devalorizată moneda ,ea a început să cîntărească mai puțin aur,datornicii erau în drept să întoarcă datoria în monedă nouă și s-a creat rezerva statului.

3.Reforma politică – instituția supremă în stat a devenit adunarea populară (Agora) ,astfel cetățenii aveau dreptul să inițieze proiecte de lege și să participe la procesul legislativ. În calitate de organ sau instituție cu funcții preponderent ,executive a fost instituit Senatul numit și consiliul celor 400 de reprezentanți. Areopagul era o instituție mai veche,care promova și apăra interesele aristocrației.Prin reforme aristocrația gentilică a fost limitată în privilegiile mai vechi.

Reformele au aplanat criza temporar,în consecință în Atena s-au creat primele partide politice:

-Partidul Pedienilor (apărau interesele aristocrației).

-Partidul Paralienilor (apăra interesele păturii de mijloc).

-Partidul Diacrienilor (promova interesele păturii de jos,a demosului sărac).

Lupta politică a permis instaurarea regimului de tiranie ,tiranul prelua gurvernarea ilegal însă în majoritatea cazurilor promova reforme în favoarea demosului . Reformele au fost continuate în timpul lui Clistene ,supranumit părintele democrației.

Atena a fost împărțită în baza unor criterii noi,teritorial administrative.Teritoriile erau împărțite în 10 file(cea mai mare unitate administrativ-teritorială),fiecare era compusă din 10 deme.

Reprezentanța în Senat era în dependență de apartenența la file,astfel Senatul a devenit Consiliul celor 500 de reprezentanți.Pentru funcționaliate Senatul a fost împărțită în 10 părți,fiecare parte guverna a 10 parte din an.

În calitate de instituție cu funcții preponderent militare a fost creat Consiliul celor 10 strategi.În calitate de măsură preventivă de pedeapsă a fost instituit astracismul (expulsarea din țară pe un termen de 10 ani a persoanelor care pretindeau la mai multă putere decît permitea legea).

Regimul democatic a fost consolidat în timpul lui Pericle,principalele instituții erau:

-Adunarea Populară(se convoca săptămînal). În situația adoptării celor mai importante decizii era obligatoriu cvorumul (prezența a cel puțit 3000 de persoane).Dreptul de a participa la adunare ,îl aveau bărbații care au atins vîrsta de 18 ani+2 ani serviciul militar obligatoriu,la care ambii părinți erau cetățeni naturali ai Atenei.

-Heliae,instituție cu funcții preponderent judecătorești,asemenănătoare curții de jurați.Jurații erau numiți în ziua judecății.

-Senatul,avea dreptul să inițieze legi,însă acestea erau valabile doar dacă erau aprobate de Adunarea Populară.

-Consiliul Arhonților ­,format din 10 persoane conduse de arhontele Eponim(superior).

Funcționarii erau aleși prin tragerea la sorț și aveau dreptul la un singur madat în aceeași funcție și erau aleși pe un an. Unica instituție în care persoanele puteau fi alese de nenumărate ori era a strategilor(strategii erau persoane înstărite și aveau competențe militare).

Regimul democratic a fost lichidat în sec. IV în.Hr fiind înlocuit cu regimul oligarhic(regim politic în care un grup de persoane deține puterea în stat),apoi cu cel monarhic.

Organizarea politică în Sparta.

Orașul-polis sparta a evoluat spre organizarea politică a aristocrației militare.

Din sec IX în Hr.organizarea politică includea următoarele instituții :

-Prima instituției instituția celor 2 regi – aveau funcției eligibilă pe un termen nedeterminat.Prerogativele erau limitate de adunarea populară .

-Senatul sau gerusia – format din 28 de persoane +2 regi , care nu aveau o vîrstă mai mică de 60 de ani. Era în drept să inițieze proiecte de legi, care erau propuse adunării populare.În caz de necesitate senatul exercita funcția judecătorească.

-Consiliul celor 5 efori –era ales de adunarea populară ,dreptul de a fi ales îl aveau cei mai buni conducători militari.Real aceștia controlau activitatea regilor prin ceremonia numită cititul stelelor.

-Adunarea populară – era formată din cetățeni spartiați(spartani).Teritoriile statului erau împărțite în 9-12 mii loturi.Dreptul de moștenire a acestor loturi îl avea doar fiii recunoscuții de tată care era cetățean al spartei. Cetățenia era condiționată prin stăpînirea unui astfel de lot .Cele mai importante decizii erau adoptate de adunarea populară.În interiorul acesteia cetățenii aveau drepturi egale.

Grecia nu a fost centralizată teritorial și politic din cauza condițiilor geografice și a nivelului de dezvoltare a orașelor-polise .Lupta dintre Atena și Sparta a determinat decăderea civilizației grecești.În secolul IV în.Hr teritoriile făceau parte din Imperiul Macedonian.

Sec. IV-II în.Hr sînt numite perioadă elemistică ,se caracterizează prin extinderea civilizației grecești și prin grecizare.

În secolul I în.Hr teritoriile au fost cucerite de romani,și au fost incluse într-o singură provincie numită ahaia.

Dreptul juridic

Statutul juridic al persoanei era diferit în majoritatea orașelor polise .

În Atena societatea era formată din:

– Eupatrizii(aristocrația gentilică),dar în urma reformelor lui Solon au fost lipsiți de privilegii,

-Demos(oameni de rînd), cu drepturi depline.

-Meteci,persoane libere care locuiau teritoriile din jurul Atenei,achitau impozit anual ,dar nu avea voie să participe la Adunarea Populară.

-Sclavii,persoane absolut dependente .

Societatea spartană era formată din:

-Spartiați ,persoane cu drepturi depline.

-Perieci,oameni liberi personal, dependenți economic ,întrețineau orașul Sparta.

-Iloții,sclavi deținuți în proprietatea colectivă de stat. Se organizau expediții militare,numită și vînătoare ,în care tinerii spartani exersau pe seama iloților, și cu cîți iloți mai mult erau omorîți cu atît mai mare gradul militar era la spartiat.

Organizarea politică a influențat statului fiecărei categorii sociale:

-În Atena familiile erau întemeiate doar cu aprobarea tatălui, însă dacă erau persoane care doareau singuri să întemeieze familie, fără aprobarea taților această căsătorie nu era legală,și ei trăiau în concubinaj.

Nu se permitea căsătoria cetățenilor cu necetățeni.

Care părinții tinerii nu le asigurau zestrea,atunci căsătoria era ilegală.

Înițierea divorțului era posibilă pentru ambele părți,dar greu realizabilă pentru soție.Odată în an ,arhontele eponim lua decizii privind divorțurile inițiate de soții.Soțul putea obține divorț în cazul infidelității soției sau dacă aceasta era bolnavă incurabil. Dacă soțul dorea divorț fără temei,era obligat conform legii să-i găsească femeii un alt soț.

-În Sparta codul de legi a lui Licurg prevedea existența familiilor de grup deoarece era interzisă gelozia.Legea lui Licurg spunea că : Ostașul gelos nu poate lupta bine și deci gelozia este interzisă prin lege,și dacă ostașului îi place soția altui ostaș ea va fi și soția lui.

Copiii erau considerați legitimi dacă erau recunoscuți de tată. Statul avea grijă de copii pînă la 21 de ani. Orice băiat spartan era bătut cu varga, pentru a ști că statul spartan are grijă de el. La nașterea copilului dacă băiatul era mai slăbuț,copilul era omorît,că se considera că trebuia să fie un bun militat. Dacă se nășteau mai multe fetițe decît băieți, fetele erau omorîte pentru a făcea un echilibru.

În sec IV în.Hr legile vechi în mare parte au fost anulate, a început legalizarea familiilor obișnuite monogame.

Dreptul obligațiilor în Sparta practic nu era dezvoltat. Prin legea lui Licurg se interzicea luxul,era reglementat statului locuinței.

Dreptul obligațiilor

Proprietatea statului nu permitea dezvoltarea proprietății private,din această cauză în Sparta izvor al obligațiilor erau delictele.

În Atena relațiile economice erau dezvoltate și au determinat legalizarea mai multor tipuri de contracte.

Contractul de vînzare-cumpărare -era reglementat și prin plata arvunei. Arvuna trebuia să constituie nu mai puțin de 10 procente din costul bunului. În cazul în care cumpărătorul s-a răzgîndit să cumpere bunul,arvuna rămîne la vînzător.

Contractul de împrumut – nu instituia o dobîndă unică pentru toate contractele ,erau reglementate contracte cu prezența gajului,fără gaj și cu garanții din partea persoanei a 3-a (fidijusor- în caz în care debitorul nu întoarce suma creditorului, fidijusorul este obligat să plătească integral suma). Acesta răspundea cu propria avere în fața creditorului.

Fidijusiunea a înlocuit responsabilitatea colectivă(dacă debitorul nu putea achita suma, responsabilă era familia, iar fidijusorul înlocuia responsabilitatea colectivă).

Contractul de locațiune – prevedea arenda pămîntului , închirierea muncii sau a unor bunuri,legea proteja proprietatea privată și personalitatea celor participanți la contract.

Drept penal și procedura de judecată

În Sparta toate instituțiile statului dețineau și funcții judecătorești și judecata era publică .Cele mai grave crime erau considerate cele militare și împotriva statului.Obiceiurile și legile militare erau prioritari .

În Atena cel mai vechi cod de legi este considerat a lui Dracon care prevedea pedepse aspre pentru orice încălcare de lege.Exemplu (În Atena conform legilor lui Dracon, dacă o persoană fura ceva de mîncare ,ceva neînsemnat, persoana putea fi pedepsită cu moartea).

În perioada clasică doar unele din aceste prevederi au fost preluate. Procedura de judecată s-a modificat odată cu transformările politice ,conform procedurii arhaice din areopag ,judecata trebuia să fie realizată noaptea sau într-o încăpere întunecoasă pentru ca judecătorul să nu vadă persoanele implicate în proces.Dacă un aristocrat era judecat cu moartea, el avea privilegiul să se sinucidă.

Cele mai grave crime erau considerate împotriva democrației ,omorul premeditat,mărturiile false. Cele mai aspre pedepse erau izgonirea din cetate și pedeapsa cu moartea.

Procedura de judecată obișnuită avea loc la inițiativa personală ,învinuitul și partea vătămată prezentau argumentele în prima etapă a judecății.Probele erau sigilate într-un vas de lut,la ele se revenea în a doua etapă a judecății. În a doua etapă partea învinuită era în drept să-și pregătească un discurs argumentat de dezvinovățire,și acest lucru era cel mai negativ, că dacă o persoană avea abilități la retorică,ușor putea manipula cu jurații și o persoană vinovată putea fi dezvinovățită. Jurații apreciau gradul de vinovăție a persoanei, iar judecătorul stabilea mărimea pedepsei. Judecata ținea cont de gravitatea crimei , gradul de participare, intenția sau imprudență, circumstante atenuante sau agravante. După cucerirea romană principiile dreptului grecesc , au fost înlocuite cu cele romane.

%d blogeri au apreciat asta: