Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Succesiuni » DESCHIDEREA MOŞTENIRII

DESCHIDEREA MOŞTENIRII


1.    Noţiuni introductive.
2.    Data şi locul deschiderii moştenirii.

1.    Noţiuni introductive


Prin deschiderea succesiunii se înţelege faptul ce dă naştere transmisiunii succesorale. Potrivit art. 1440 Cod civil, „succesiunea se deschide în urma decesului persoanei fizice sau declarării morţii ei de către instanţa de judecată”. Aceasta înseamnă că pînă la momentul morţii lui decujus, moştenitorii – fie ei legali sau testamentari – nu au nici un fel de drept asupra patrimoniului acestuia. Moartea unei persoane fizice este un fapt juridic care face ca la data survenirii patrimoniul celui decedat să se transmită după anumite reguli unor persoane (fizice în viaţă sau juridice în fiinţă). Din punct de vedere juridic, deschiderea succesiunii presupune analiza a două aspecte: data şi locul deschiderii succesiunii.

2.    Data şi locul deschiderii moştenirii


Data (momentul) deschiderii succesiunii
Potrivit art. 1440 Cod civil, momentul deschiderii succesiunii se consideră cel al decesului persoanei care a lăsat moştenirea sau data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti privind declararea morţii lui.
Moştenitorii (legali sau testamentari) trebuie să facă dovada morţii celui ce lasă moştenirea, cît şi a datei sau momentului la care aceasta a survenit. Data morţii persoanei se probează prin act de deces, întocmit în temeiul certificatului medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sanitară, sau hotărîrii judecătoreşti privind declararea morţii persoanei (art. 54 al Legii privind actele de stare civilă din 26.04.2001). În ambele cazuri, atît în cazul morţii fizice constatate, cît şi în cazul declarării judecătoreşti a morţii, momentul decesului poate fi dovedit prin orice mijloace de probă.
Stabilirea exactă a momentului (datei) deschiderii succesiunii prezintă importanţă din următoarele motive:
    în funcţie de acest moment se determină persoanele chemate la moştenire, în temeiul legii sau al testamentului, după caz, capacitatea succesorală a acestora, precum şi drepturile ce li se cuvin asupra moştenirii;
    la această dată se determină componenţa şi valoarea patrimoniului succesoral;
    de la această dată începe a curge termenul de 6 luni pentru opţiunea succesorală;
    în cazul în care există mai mulţi succesori, aceasta este data de la care se naşte starea de indiviziune între aceştia şi în raport cu care se va produce efectul declarativ al partajului la ieşirea din indiviziune;
    în cazul unui conflict în timp a unor legi, în funcţie de această dată se determină legea aplicabilă.
Astfel, determinarea cercului de moştenitori, chemaţi să culeagă moştenirea, se va efectua conform normelor existente la data deschiderii succesiunii. Actele ulterioare deschiderii succesiunii, cum ar fi acceptarea sau renunţarea la succesiune ori partajul averii succesorale, vor fi guvernate de legea în vigoare la data săvîrşirii lor.
Locul deschiderii succesiunii
Locul deschiderii succesiunii este ultimul domiciliu al celui care a lăsat moştenirea (art. 1443 Cod civil). Domiciliul persoanei se stabileşte potrivit art. 30-31 Cod civil.
Dovada ultimului domiciliu al defunctului se poate face prin orice mijloace de probă. Practic, dovada ultimului domiciliu se face cu menţiunile din buletinul de identitate sau actul de deces al defunctului. În situaţia în care ultimul domiciliu al lui decujus nu este cunoscut, locul deschiderii succesiunii este locul unde se află bunurile succesorale.
Dacă bunurile succesorale se află în diferite locuri, cel al deschiderii succesiunii va fi considerat locul unde se află partea cea mai valoroasă a bunurilor imobile, iar în lipsa bunurilor imobile – locul unde se află partea principală ca valoare a bunurilor mobile.
Locul deschiderii succesiunii prezintă importanţă pentru determinarea organelor competente teritorial să rezolve diferite probleme privind moştenirea. Procedura succesorală este de competenţa notarului de la locul deschiderii succesiunii (alin. 3, art. 35 al Legii cu privire la notariat din 08.11.2002). Ca urmare, declaraţia de acceptare sau renunţare la succesiune se depune la acest notar. Notarul de la locul deschiderii succesiunii ia măsuri pentru paza averii succesorale şi eliberează certificat de moştenitor.


5 comentarii

 1. Tudor spune:

  Mulţumesc..Sunt de aceiasi părere,în comparaţie cu colegii mei din BAA. Ei fac referire doar la termenunul de 6 luni art.1517 CC..Mai mult ca atît,pentru unii avocaţi,e mai simplu să-i sugereze clientului să se adreseze în Instanţa de Judecată..Cu regret lacunele care le avem în legislaţie produc asemenea situaţii..

  Apreciază

 2. Tudor spune:

  Buna..Ce părere aveţi despre faptul că unii notari acceptă iar alţii nu,omiterea termenului de 6 luni pentru deschiderea succesiunei. Exe..G.V a decedat la 10.02.2013..Mostenitori legali-soţia si doi copii..La 20.07.2016 Soţia sa adresat la bir.not.,avînd următoarele acte..Certif.deces..Certf..căsăt..Certif..de la Primăria din loc…Unde se indică; Moştenitorii de gr.1. şi faptul că Dumneaie a acceptat succesiunea, dar nu a legalizat-o în termenul legal. Din 6 notari..3 acceptă 3nu…Ce părere aveţi…

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   În mod normal, dacă un termen se depăşeşte, atunci notarul este obligat să informeze succesorul, şi să nu deschidă nici o succesiune, ori art. 1517 Cod Civil R. M. menţionează clar faptul că termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei. Termenul de acceptare a succesiuni se prelungeşte în 2 cazuri, expres reglementate de Codul Civil R. M.:

   a) Dacă dreptul de a accepta succesiunea apare în cazul în care ceilalţi moştenitori nu o acceptă, ea trebuie acceptată în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni, ea se prelungeşte pînă la 3 luni (art. 1518);
   b) Termenul prevăzut la art.1517 poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni. Cu acordul celorlalţi succesori care au acceptat succesiunea în termen, pot fi incluse în cercul moştenitorilor, fără a se adresa în instanţa de judecată, persoanele din clasa succesorală chemată la succesiune care au omis termenul menţionat (art. 1519, alin. 1).

   Termenul de 6 luni, este un termen de decădere, adică este acel interval de timp înăuntrul căruia titularul unui drept subiectiv este obligat, printr-o dispoziţie legală imperativă, să-şi exercite un drept (într-un anumit mod sau în anumite condiţii), sub sancţiunea stingerii dreptului respectiv. Neexercitarea sau omiterea termenului are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi. Acest termen nu poate fi suspendat sau întrerupt şi este incompatibil cu instituţia repunerii în termen.

   Lacuna Codului Civil este că nu reglementează perioada exactă a calculării termenului de 6 luni.

   Succesiunea se consideră acceptată cînd moştenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral.

   Însă – notarul este o persoană ce nu are acces la informaţii cu privire la decesul persoanei, prin urmare, acesta trebuie informat de către succesorii legali în legătură cu moartea persoanei. După primirea unei asemenea informaţii, în temeiul art. 55 al legii nr. 1453din 08.11.2002 cu privire la notariat, şi după depunerea în scris de către moştenitorul legal (moştenitorii) a declaraţiei de acceptare a moştenirii, notarul deschide procedura succesorală. Doar în asemenea caz, operează condiţiile imperative ale termenului de prescripţie de 6 luni.

   Din raţiunile expuse mai sus, considerăm că termenul de 6 luni se calculează de la data deschiderii succesiunii, şi nu de la data decesului persoanei.

   Trebuie să menţionăm şi faptul că termenul pentru depunerea informaţiilor la notar cu privire la decesul persoanei (deşi nu este expres reglementat), considerăm că este de 3 ani, conform normelor generale de reglementare a termenului de prescripţie.

   Apreciază

 3. Petre Dragne spune:

  Nu mi-am exercitat dreptul la moștenire în termenul de 1 an din necunoașterea prevederii legii și nici nu am fost înștiințat de nimeni că s-a deschis succesiunea deșii cunoșteam că autorul a decedat. Operează în acest caz Prezumția de renunțare prevăzută de art 1112 Cod civil sau pot fi străin de moștenire prin ne exercitarea la notar a acestui drept?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   Din păcate da, va opera. Necunoaşterea legii nu scuteşte pe nimeni de răspundere, cu atît mai mult că eraţi în cunoştinţă de cauză despre defunct.

   Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: