Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Teoria Generală a Dreptului » Curs 1. Sistemul științelor juridice  

Curs 1. Sistemul științelor juridice  


 

I.Sistemul științelor juridice.

Știința este un sistem (ansamblu) de cunoștințe raționale, constatat sub forma unor ipoteze și teorii despre o anumită realitate.

Orice știință dispune de:

1)Obiect al științei

2)Metode de cercetare

3)Legități,principii,teorii

4)Limbajul propriu.

 Sistemul știintelor se clasifică în:

1)Științe ale naturii (fizica,chimia,biologia)

2)Științe despre societate – urmăresc scopul de a cunoaște legile generale a existenței și dezvoltarii societății (etica,istoria,juridica)

3)Științe despre gindire (logica,lingvistica).

 Sistemul științelor sociale este un subsistem al sistemului științei,care cercetează realitatea socială in diversele ei forme de manifestare. Realiatatea socială se manifestă ca fenomen politic,economic,juridic.

  1. Sistemul științelor politice este un subsistem al sistemului științelor sociale,care cercetează realitatea politică a societății. Ca exemplu poate servi știința politică: politologia,teoria statului etc.
  2. Sistemul științelor economice este un subsistem al sitemului științelor sociale,care cercetează realitatea economică a societății. Ca exemplu poate servi știința economică : teoria economică,marketingul.
  3. Sistemul științelor juridice este un subsistem al sistemului științelor sociale care cercetează realitatea juridică a societății. Ca exemplu poate servi știința juridică: dreptul civil,dreptul penal etc.

 II.Noțiunea și elementele sistemului științelor juridice .

Sistemul științelor juridice este ansamblul științelor sociale ,care cercetează sistemul juridic al societății (economie,politică ,drept).

Distingem următoarele subsisteme ale sistemului științelor juridice:

  1. Științele juridice teoretice (globale) este un subsistem al științelor juridice,care cercetează fenomenul juridic al societății din perspectiva juridicului.
  2. Științele juridice istorice (evolutive) este un subsistem al științelor juridice care cercetează evoluția dreptului și statului. Ca exemplu poate servi știința juridică istorică :istoria dreptului, dreptul roman.
  3. Științele juridice ramurale (speciale) este un subsistem al științelor juridice ,care cercetează fenomenul juridic în particular,în dependență de ramurile dreptului. Exemple de științe juridice ramurale : dreptul muncii,dreptul familiei.
  4. Științe juridice ajutătoare (participative) este un subsistem al științelor juridice ,care cercetează fenomenul juridic al societății cu ajutorul altor științe sociale, științelor ale naturii,etc. Exemple de științe juridice ajutătoare: criminalistica,criminologia,logica juridică .

Teoria Generală a Dreptului este știința juridică globală, care reprezintă un sistem de cunoștințe generalizare despre evoluția sistemului juridic al societății și statului. (sistem de cunoștințe generalizate despre drept și stat).

III. Locul și rolul TGD în cadrul sistemului științelor juridice

În cadrul sistemului științelor juridice TGD ocupă un rol central și asigură existența științelor juridice ramurale(drept constituțional,penal,civil) ,istorice(istoria romană,dreptul roman) și participative(criminalistica,logica juridică).

TGD furnizează(distribuie) tuturor științelor juridice noțiuni ,principii generale de drept și metode de cercetare ,în același timp TGD valorifică realizările științelor juridice ramurale, celor istorice și ajutătoare.

%d blogeri au apreciat asta: