Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Teoria Generală a Dreptului » Curs 10. Sistemul legislației

Curs 10. Sistemul legislației


                           1.Noțiunea de legislație (sistem al legislației).

Legislația statului este forma de exprimare a dreptului obiectiv(pozitiv). Sistemul legislației este totalitatea actelor normativ juridice ,adoptate și asigurate de către stat în vederea reglementării relațiilor sociale.

Sistemul legislației nu poate exista în absența actelor normativ-juridice. În RM legislația statului este adoptată de organele legislative și executive.

       2.Clasificarea actelor normative

După forța juridică(clasificăm):

a)legi

b)acte subordonate legii

După organele competente de adoptare a actelor normative:

a)acte normative ale parlamentului

b)președintelui

c)guvernului

d)ministerelor

e)consiliilor locale

 

După nivelul autorității publice emitente:

a)acte normative ale autorităților puterii centrale

b)acte normative ale organelor puterii locale(consilii locale,primării).

 

După gradul de generalitate deosebim:

a)acte normative cu caracter general (vizează toți subiecții de drept).

b)acte normative cu caracter special(vizează subiecții speciali).

c)acte normative cu caracter excepțional( vizează subiecții speciali și situați excepționale).

 

După acțiunea teritorială deosebim:

a)acte normative de drept intern

b)acte normative de drept intenațional

 

După diviziunea dreptului material și procesual civil deosebim:

a)acte normative de drept material

b)acte normative de drept procesual

3.Noțiune de lege și categoriile de lege

Conceptul de lege:

Legea este actul normativ juridic adoptat și elaborat de către parlament ,conform unei proceduri determinate în vederea reglementării unui domeniu principal al vieții sociale.Legea este act normativ juridic cu forță juridică superioară în sistemul legislației.

Categoriile de legi adoptate de parlament:

Conform articolului 72. din constituția RM parlamentul adoptă 3 categorii de legi:

a)constituționale

b)organice

c)ordinare

Categoriile de legi se deosebesc după obiectul de reglementare ,după procedura de inițiere și cea de adoptare.

 

Legile constituționale

Legile constituționale sunt:

1)Constituția

2)Legile de revizuire a constituției

Legile constituționale pot fi inițiate de parlament conform art.141 – cel puțin 1/3 de deputați în Parlament ,de către guvern.Inițiativa populară exprimată de cel puțin 200 000 de cetățeni ai RM cu drept de vot. Legile constituționale se adoptă după două și mai multe lecturi cu votul a cel puțin din deputați aleși în Parlament (art.4 alin.1)

 

Legile organice

Legile organice sunt acele legi care reglementează principalele domenii ale vieții emanate în art.72 alin 3,majoritatea legilor din sistemul legilor sunt organice.

Pot fi inițiate de către:

-deputații ,parlament

-guvern

-președinte

adunarea populară a găgăuziei

Legile organice se adoptă după dezbateri în cel puțin 2 lecturi cu votul majoritații simple a deputaților aleși în parlament . 50% +1

 

Legile ordinare

Legile ordinare sînt acele legi care intervin în domenii nereglementate prin legi constituționale și legi organice.(art. 72 al. IV).

Inițierea legilor ordinare este asemenănătoare cu cea a legilor organice.Legile ordinare se adoptă cu votul majorității simple,din deputații prezenți în ședința deliberativă

%d blogeri au apreciat asta: