Drept MD

Acasă » Drept Instituţional » Crearea comunităţii europene

Crearea comunităţii europene


1.Istoricul constituirii comunităţii europene

2.Crearea comunităţii europene (CECO) cărbune şi oţel.

3.Crearea comunităţii europene a energiei atomice (EURATOM) şi a comunităţii economice europene (CEE).

4.Evoluţii ulterioare .Actul Unic European.

1.Istoricul constituirii comunităţii europene

Ideile de unitate europeană .

Antichitatea – cuceririle romane.

Evul mediu- perioadă caracterizată prin fărămiţare totală (multiple conflicte de ordin politic,religios, cultural), existînd idea de a unifica europa elaborîndu-se două teorii în acest sens.

1)Teoria unităţii imperiale

2)Teoria unităţii pontificale

Perioada renaşterii – apare ideea ,tipul de om “umanist” care aparţine întregii europe .

1900 – publicaţia congresului de ştiinţe politice de la Paris intitulată “Statele Unite Europene”.

 

Perioada interbelică – al doilea război mondial 1941-1945.

1923 – R. Coudenkove-Kalergi “Pan-Europe” – în  care se propunea unificarea Europei în baza renunţării statelor la suveranitate.

1929- Primul Congres de la Viena în cadrul căreia se adoptă un manifest Pan European care cuprinde direcţiile principale ale viitoarei Uniuni Europene.(Uniunea Vamală,Moneda unică,exploatarea în comun a coloniilor). Ulterior se formează mişcarea Uniunea Pan-Europeană în frunte cu A.Briand care înaintează proiectul Ligii Naţiunilor unde este oprit la obiecţiile Marii Britanii.

Politica lui Hitler bazată pe violenţă,forţă este considerată o concepţie de a unifica europa.

 

Carl –Frederick Goedeler unul dintre organizatorii unei mişcări anti-naziste în unificarea europei ce urma a fi realizată în două etape:

1.O uniune economică

2.O uniune politică.

De asemenea se propunea crearea unui minister al economiei europene ,al unui minister de externe şi a unei armate unice . De asemenea în perioada războiului doi mondial apare idea de înfiinţare a unei UNIUNI FEDERALE a popoarelor europene,care urma să aibă un guvern comun , o armată unică şi un tribunal suprem.

 

Perioada postbelică

-existenţa a două supraputeri SUA şi URSS,expansiunea URSS în Europa spre vest .

-Intenţia SUA de a opri expansiunea URSS în Europa prin reînnarmarea Germaniei (nu convenea Franţei).

Sau prin întărirea Germaniei în cadrul unei organizaţii internaţionale europene .

1947– se elaborează planul Marshal de relansare economică a Europei.

1846 – Winston Cherchel relansează idea de unitate europeană,urmată de apariţia mai multor mişcări (uniunea europeană a federaliştilor,socialiştilor). Liderii mişcărilor formînd un comitet de coordonare a acestor mişcări care în 1949 contribuie la crearea consiliului europei.

 

Premisele creării Comunităţilor Europene

1)existenţa unor organizaţii internaţionale europene. (Consiliul Europei(1949)).

OECE(1948) NATO(1948) – nu confereau europei o structură coerentă. Fiind organizaţii de cooperare nu contribuiau la atingerea obiectivelor de bază. (relansarea Europei).

2)Planul “Shuman” 9 mai 1950. Crearea unei organizaţii într Franţa şi Germania şi alte state care doresc să se alăture în materie de cărbune şi oţel.

 

  1. Tratatul de la Paris din 1951 prin crearea CECO (Franţa , Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg).

Obiective :      1)relansarea economică a statelor.

2)crearea locurilor de muncă

CECO : piaţa unică în materie de cărbune şi oţel.

CECO : supranaţională (pentru că s-au creat instituţii supranaţionale) aveau dreptul să adopte acte normative pe care puteau să le impune direct statelor membre.

Înalta autoritate ,Consiliul special de Miniştri reprezenta interesele statelor membre.

Adunarea comună – reprezenta interesele popoarelor statelor membre.

Curtea de justiţie – instituţie cu tip jurisdicţional. Rezolva litigii între statele membre.

 

3.Crearea comunităţii europene a energiei atomice (EURATOM) şi a comunităţii economice europene (CEE).

1957,Roma :   1)Tratat privind înfiinţarea comunităţii economice europene

2)Tratatul privind înfiinţarea EURATOM

3)Convenţia cu privire la instituţiile comune.

De catre cele 6 state, Franţa, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Luxemburg.

 

CEE – comunitatea economică europeană .Presupune o piaţă unică extinsă la întreaga economie .

EURATOM-  piaţă unică ,dar în materia energiei atomice.

Convenţia cu privire la instituţiile comune (1957) în baza acestei convenţii se creează instituţii comune :

Apare :1)Adunarea comună şi curtea de justiţie devin instituţii comune pentru toate cele trei organizaţii CECO                                                    1)Adunarea comună        

CEE               àinstituţii comune        2)Curtea de justiţie

EURATOM

 

CECO  à Înalta autoritate şi Consiliul Special de Miniştri

CEE  ­àComisia şi Consiliul special de Miniştri

EURATOM ­à Comisia  şi Consiliul Special de Miniştri

 

Al doilea pas spre unificare instituţională s-a realizat în anul 1965(în vigoare din 1967) prin elaborarea convenţiei de la Bruxelles în baza căreia se creează o comisie şi un consiliu special de miniştri unic pentru cele trei comunităţi europene.  

 

CECO                                                            1)Adunarea parlamentară

CEE                    à    instituţii comune       2)Comisia

EURATOM                                                   3)Consiliul Special de Miniştri

                                                                       4)Curtea de justiţie

 

4.Evoluţii ulterioare .Actul Unic European.

 

În anul 1986 ACTUL UNIC EUROPEAN care reprezintă primul tratat de modificare acelor trei tratate de înfiinţare a comunităţilor europene .(în vigoare din 1987) Acest tratat cuprinde într-un singur document prevederi cu privire la: 1)desăvîrşirea pieţii unice – cuprinzînd în jur de 300 de măsuri care vizau înlăturarea barierelor existente în calea comerţului intracomunitar.

2)prevederi privind sistemul monetar European

3)prevederi privind instituţiile comunităţilor europene ,etc.

 

Extinderile a spaţiului european care au avut loc: 1) 1973 – aderă Marea Britanie, Irlanda, Danemarca .

2)1981 – Grecia

3) 1986 – Spania şi Portugalia

4) 1995 – Suedia, Finlanda şi Austria.

5)2004 – Statele pribaltice (Litonia,Lituania, Estonia) ,  Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Slovenia,Malta şi Cipru.

6)2007 – Romînia şi Bulgaria.

7)2013 – Croaţia.       

 

%d blogeri au apreciat: