Drept MD

Acasă » Forum

Forum

Reclame

ADMINISTRAŢIA: În primul rînd trebuie să-mi spuneţi tema referatului Dvs. şi disciplina la care vreţi să scrieţi lucrarea. Doi la mînă, ar fi să consultaţi atît legile în vigoare, cît şi legile vechi pentru comparaţie.


ADMINISTRAŢIA: Desigur, conform art. 39 (5) Cod de Procedură Civilă R. M., acţiunea de desfacere a căsătoriei poate fi intentată şi în instanţa de la domiciliul reclamantului dacă în grija lui se află copii minori sau dacă deplasarea lui la instanţa de la domiciliul pîrîtului întîmpină dificultăţi serioase.

La cerere, anexaţi faptele care au determinat cererea repetată a divorţului.

ADMINISTRAŢIA: Mulţumim pentru aprecierea calităţii blogului. Din păcate, nu vă pot dezvălui autorul lucrării date din motive de confidenţialitate.


ADMINISTRAŢIA: Desigur, nici nu se discută. Dacă aveţi vreun articol ştiinţific sau vreo lucrare care se vrea publicată nu doar în revistele de specialitate, sîntem deschişi spre colaborare. Vă mulţumim!


 

ADMINISTRAŢIA: Desigur. Aveţi la dispoziţie două metode, la oficiul de stare civilă precum şi în instanţa de judecată.

Articolul 36 (Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă) Codul Familiei R. M.:

(1) În baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi.
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la oficiul de stare civilă dacă celălalt soţ:
a) a fost declarat incapabil;
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă care necesită sprijin material, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către oficiul de stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea copiilor minori sau a soţului inapt de muncă, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.
Articolul 37. Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească
(1) Dacă soţii au copii minori comuni, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2), sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.
(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la oficiul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.
(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.
(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.
[Art.37 al.(4) modificat prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.
Articolul 38. Soluţionarea litigiilor de către instanţa în procesul desfacerii căsătoriei
1) La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind împărţirea bunurilor lor proprietate în devălmăşie şi plata pensiei de întreţinere a copiilor şi soţului inapt de muncă ce necesită sprijin material, indicînd mărimea acesteia, precum şi privind determinarea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.
(2) În cazul lipsei unui acord între soţi prevăzut la alin.(1) sau dacă se va dovedi că acordul lezează drepturile şi interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească este obligată:
a) să împartă, la cererea soţilor (a unuia dintre ei), bunurile lor proprietate în devălmăşie;
b) să determine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere a copiilor minori şi mărimea acesteia;
c) să stabilească, la cererea soţului inapt de muncă, care are dreptul la pensia de întreţinere de la celălalt soţ, mărimea şi modul de plată a acestei pensii;
d) să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori după divorţ.
(3) Litigiile, altele decît cele expuse în prezentul articol, nu pot fi soluţionate în procesul de desfacere a căsătoriei, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii la cererea soţului.
(4) Dacă, la împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor, vor fi atinse interesele persoanelor terţe, instanţa judecătorească va dispune examinarea cererii respective într-un proces aparte.
Potrivit  articolul 39 (Competenţa la alegerea reclamantului) Cod de procedură civilă R. M., alin. 5, acţiunea de desfacere a căsătoriei poate fi intentată şi în instanţa de la domiciliul reclamantului dacă în grija lui se află copii minori sau dacă deplasarea lui la instanţa de la domiciliul pîrîtului întîmpină dificultăţi serioase.
Reclame

74 de comentarii

 1. Buna ziua puteti să mă ajutați cu ceva informație care să se refere la reglementarea jur.a infracțiunilor care pun în pericol viața și sănătatea persoanei în legislația altor țări?

  Apreciază

 2. Mariana spune:

  Buna ziua. Am nevoie de mai multa informatie cu privire la achitarea pensiei pentru intretinerea copiilor minori. 1. Din prima casatorie sotul are 2 copii minori. In 2009, Judecatoria X hotareste ca el sa plateasca pensie alimentara copiilor minori pina la majorat, dar nu stabileste o suma oarecare. Respectiv sotul achita lunar o suma anumita. In 2013, prima sotie se adreseaza la un executor pentru a cere incasarea pensiei in marime de 1/3 din salariu si alte venituri lunare si achitarea datoriei la pensie alimentara incepind cu 2009 invocind ca nu s-a facut nici o plata a pensiei alimentare pina la acel moment. Prima intrebare e: se prevede achitarea datoriei la pensia alimentara pentru intretinerea copiilor, daca aceasta datorie este mai veche de 5 ani?
  2. Care sunt taxele executorului pentru executarea titlului cu privire la plata pensiei alimentare pentru intretinerea copiilor?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua!

   Conform Codului Familiei al R. m., art. 75, alin. 1, instanţa a stabilit corect plata pensiei de întreţinere.

   În baza art. 98, alineat 1, Codul Familiei R. M., persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.

   Conform alin. 3, art. 98, Codul Familiei R. M., pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.

   La prima întrebare: se va plăti datoria pensiei de întreţinere, pentru perioada care nu a plătit. Important este ca copii să fie minori.

   Referitor la a II-a întrebare: conform art. 106, alin. 3, Codul de Executare Silită a R. M., în caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat  prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin  tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri.

   Apreciază

   • Mariana spune:

    Multumesc pentru raspunsuri, dar de fapt la intrebarea a 2-a voiam sa aflu taxele achitate pentru serviciul executorului sau poate informatia unde le-as putea gasi.

    Apreciază

  • dreptmd spune:

   În conformitate cu art. 38, alineat 1, al Codului de Executare R. M., Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare.

   Alineat (2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:
   a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
   b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
   c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei.
   (3) Mărimea onorariului pentru documentele executorii cu caracter nepecuniar va fi stabilită în conformitate cu anexa la prezentul cod.
   (4) În cazul încetării procedurii de executare în alte temeiuri decît cele indicate la alin. (1), onorariul va fi achitat după cum urmează:
   a) în cazul indicat la art. 83 lit. b) – onorariul va fi achitat de debitor cu aplicarea coeficientului de 0,7 la mărimea obişnuită a acestuia;
   b) în cazul indicat la art. 83 lit. e) – onorariul va fi achitat de creditor;
   c) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului creditorului, cînd creanţa nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de debitor;
   d) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului debitorului, cînd obligaţia nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de către succesorii de drepturi;
   e) în cazul indicat la art. 83 lit. g) – onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de creditor.
   (5) Executorii judecătoreşti pot negocia avansarea totală sau parţială a onorariului de către creditor, nu însă şi să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.

   Articolul 62 (9): În cazul în care părţile în procedura de executare încheie, pînă la aplicarea măsurilor de executare silită, o tranzacţie în condiţiile prezentului articol, executorul judecătoresc beneficiază de un onorariu în proporţie de 50% din onorariul stabilit pentru executarea integrală a documentului executoriu. În restul cazurilor, mărimea onorariului nu poate fi mai mică de 70%.

   Mai multe informaţii găsiţi în anexa Codului de Executare R. M. (dacă vă interează taxele cu caracter nepecuniar, adică obiectul cărora nu presupun sume de bani).

   Apreciază

 3. Tatiana spune:

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati sa gasesc rasounsul corect in urmatoarea situatie
  Conform regulei generale, conform competentei teritoriale cererea de chemare in judecata se depune la instanta din raza de teritoriala a domiciliului piritului sau daca este prevazut de parti la instanta din raza teritoriala unde isi are sediul/domiciliul una din parti. Este posibil, legal si corect de indicat ambele posibilitati cu acordarea dreptului partilor de a alege instanta pe care o doresc?

  Vă mulțumesc anticipat!

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua!

   În cererea de chemare în judecată trebuie să se indice doar o singură instanţă de judecată aptă pentru a judeca pricina civilă. Părţile pot, în baza unei convenţii, să modifice competenţa teritorială a instanţei de judecată, conform regulilor art. 41, Cod de Procedură Civilă R. M.

   Conform art. 166, alineat 2, lit. a), în cererea de chemare în judecată se indică instanţa (şi nu instanţele) căreia îi este adresată.

   O zi bună.

   Apreciază

 4. Tanya spune:

  Sunteti cei mai buni !! 🙂

  Apreciază

 5. .Buna ziua!Am tutela pe doi copii minor,din motive ca copilul meu este bolnav si trebue sa ma schimb cu traiul in alta tara,numai pot avea grija de ei!Am scris cerere sa inchid tutela, cum se face, la primariea unde am facuto,dar..primarul gaseste fel de fel de motive si nu a inchiso,sau facut deja doua sedinte de consiliu de cint am scris sunt trei luni!spunetimi va rog la care alte institutii ma pot adresa pentru a inchide aceasta tutela?
  multumesc

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Ca să vă pot ajuta trebuie să-mi spuneţi la care legislaţie vă referiţi? Dacă este vorba despre cea a României, atunci, conform art. 120, NCC, cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei.
   Poate refuza continuarea tutelei:
   a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi;
   b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
   c) cel care creşte şi educă 2 sau mai mulţi copii;
   d) cel care, din cauza bolii, a infirmităţii, a felului activităţilor desfăşurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină.

   Art. 121

   Daca vreuna dintre imprejurarile prevazute la art. 120 alin. (2) survine in timpul tutelei, tutorele poate cere sa fie inlocuit. Cererea de inlocuire se adreseaza instantei de tutela, care va hotari de urgenta. Pana la solutionarea cererii sale de inlocuire, el este obligat sa continue exercitarea atributiilor.

   Art. 170

   Prin hotararea de punere sub interdictie, instanta de tutela numeste, de indata, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie judecatoreasca. Dispozitiile art. 114—120 se aplica in mod corespunzator.

   Aplicarea regulilor de la tutela Art. 171

   Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie judecatoreasca, in masura in care legea nu dispune altfel.
   Art. 173
   (1) Tutorele celui pus sub interdictie judecatoreasca este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de la numire.
   (2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de 3 ani.

   Prin urmare, alt organ la care puteţi apela este instanţa de tutelă.

   Apreciază

 6. olesea spune:

  Buna ziua!
  Cît timp după pensionare am dreptul să lucrez? Contractul a fost încheiat încă la momentul cînd nu eram la pensie şi este fără termen. În baza la ce document directorul ar putea să mă concedieze, sau să încheie un contract individual de muncă cu termen limitat (1 an). Mulţumesc.

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua!

   Dvs. aveţi dreptul să lucraţi în baza unui contract individual de muncă, chiar şi după împlinirea vîrstei de pensionare. Astfel, contractul individual de muncă se prelungeşte de către angajator, cu o eventuală menţiune despre prelungirea acestuia, iar după necesitate, se fac înscrieri şi modificări ulterioare în caranetul de muncă. Conform prevederilor legale ale legii nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, art. 41, începînd cu 1 ianuarie 1999, vîrstele de pensionare se stabilesc la 60 de ani 6 luni pentru bărbaţi şi la 55 de ani 6 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vîrstele de pensionare se majorează cu 6 luni.

   Începînd cu 1 ianuarie 2003, se stabilesc vîrstele de pensionare necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de 62 de ani pentru bărbaţi şi de 57 de ani pentru femei, conform tabelului nr. 2, iar în conformitate cu art. 43 al aceleiaşi legi, începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte stagiul de cotizare necesar obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de 26 de ani pentru bărbaţi şi de 22 de ani pentru femei. În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează cu 1 an pentru bărbaţi şi cu 2 ani pentru femei, pînă la atingerea stagiului de cotizare de 30 de ani atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei (tabelul nr.5).

   Conform art. 16 (1) al aceluiaşi act normativ, cuantumul integral al pensiei pentru limită de vîrstă se determină din calculul a 1,4% din venitul mediul lunar sigurat specificat la art.8 pentru fiecare an de cotizare din stagiul necesar prevăzut la art. 42 alin. (1) şi (11).

   Asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare mai maredecît stagiul de cotizare necesar prevăzut la art. 42 alin. (1) şi (11) beneficiază, pentru fiecare an de cotizare în plus, de un spor, la pensia integrală, de 2% din venitul mediu lunar asigurat. (art. 16, alin. 2, legea sus amintită).

   În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile de pensionare prevăzute la art.15 alin.(1), dar nu-şi exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei el beneficiază, pentru fiecare an de cotizare realizat după împlinirea vîrstei standard de pensionare, de un spor la pensie de 2% din venitul mediu lunar asigurat. (alin. 3, legea amintită).

   Angajatorul vă poate disponibiliza în baza legii mai sus menţionate.

   Apreciază

 7. Victor spune:

  Sincer sa zic persoanelor sau persoanei care munceste asupra acestui blog esti BRAVOOO!!!
  Niciodata, absolut NICIODATA nu las comentarii 😀 dar ca ma ajuta de fiecare data blogul acesta sa-mi simplific invatatura va zic MULTUMESC!!!

  Apreciază

 8. mihail spune:

  Buna ziua. Sunt cetatean RM, problema mea consta in:

  Am un baietel de 6 ani cu o domnisoara nu m-am casatorit cu dinsa,in adeverinta de nastere a feciorului e scris dupa familia mea. Ia in luna august 2014 a plecat la italia la lucru ilegal cu pasaportul Moldovenesc, apoi in iunie 2015 a venit la moldova cu pasaport ALB. Dupa un timp cam 2 zile a luat feciorul si a spus ca se duce in sat la mama ei in copaceni,peste un timp ma sunat sora de la italia si mi-a comunicat ca feciorul si cu dinsa sunt la Italia ca au venit cu rutiera. Ieri 20.10.2015 am aflat ca ia si Feciorul e la Moldova in copaceni are deja 2 saptamini de cind e acasa,dar mie nici nu mia comunicat.Astazi am fost la Copaceni dar mama ei mi-a spus ca seara pe 20.10.2015 sa pornit la Italia cu rutiera inapoi cu feciorul meu. Cum trece granitele ia daca a avut pasaport alb apoi sa facut pur si simplu altu apoi iar se duce fara restrictii, in plus si pe feciorul meu cum il trece atitea ori la granita fara voia mea.

  Apreciază

 9. dreptmd spune:

  Bună!

  În conformitate cu art. 1, alin. 2 din legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

  În speţa noastră de mai sus, concubina Dvs., a domiciliat o perioadă de timp în străinătate, ori acceaşi lege, la art. 1, alin. 4 spune că în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali – consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.

  Prin urmare, ar trebui să vă adresaţi la Inspectoratul de Poliţie în raza teritorială în care trăiţi, sau în alt caz, ar fi bine să înştiinţaţi organele poliţiei de frontieră despre cele întîmplate. Dacă nu aveţi nici un răspuns care să vă satisfacă, atunci mergeţi cu o plîngere în instanţa de judecată, unde să expuneţi cele întîmplate şi să cereţi ca instanţa de judecată să dispună aducerea forţată a concubinei. De asemenea, puteţi solicita expertiza psihiatrică a concubinei Dvs., prin intermediul organului de urmărire penală.

  Apreciază

 10. ALEXEI spune:

  Salut !

  Apreciază

 11. ALEXEI spune:

  Salut ! am activat in calitate de expeditor 3 luni , la eliberare mi sa retinut din salariu din salariu suma unei amenzi date angajatorului (pentru necomunicarea persoanei aflate la volanul autovehicului angajatorului) si o alta suma pentru lazi pierdute/deteriorate . Sint legale pretentiile angajatorului .

  Apreciază

 12. cosmin spune:

  Anul acesta am cumparat o casa care se afla la 50m fata de drumul public. Acest drum public se intersecteaza cu o strada privata „X” pe care se afla aceasta casa. Fostul proprietar mi a zis ca aceasta strada ar apartine defapt primariei. Dupa ce am cumparat casa, am depus documentatia necesara pentru racordarea la reteaua de gaze. Dupa 5 luni de asteptare am primit un telefon de la firma care a castigat licitatia pentru executarea lucrarii de racordare si mi au cerut un extras de carte funciara pentru aleea de acces spunandu mi ca strada „X” este defapt strada privata si nu se acorda autorizatie de constructie fara acest extras. In tot acest timp eu am trait cu impresia ca strada „X” este domeniu public. Am sunat la primarie sa imi confirme si acestia mi au zis ca ei nu stiu sigur de cine apartie strada(mi s au dat 3nume de localitati), lucru ciudat pentru ca impozitul l am platit la primaria la care am sunat. Am mers si la notaril care a facut contractul de vanzare si acesta mi a zis ca eu am cumparat decat casa si ca nu am cerut sa cumpar si cota indiviza pt aleea de acces. Am luat legatura si cu fostul proprietar si acesta mi a zis ca imi da banii inapoi si ca el nu vrea sa aiba probleme, lucru exclus pentru ca eu am investit bani si timp in aceasta casa. Intr un final cei de la primarie mi au sugerat ca pot cumpara din cota indiviza a strazii de la un alt vecin. ESTE POSIBIL ACEST LUCRU SI IN CE CONDITII? Intrebarea mea este: SE POATE VINDE O CASA FARA A AVEA ACCES LA STRADA(cota indiviza din aleea de acces) SI DACA NOTARUL ERA OBLIGAT SA MA AVERTIZEZE CA EU NU O SA AM DREPTUL SA INTRU PE ACEA STRADA( proprietarii oricand imi pot cere taxa sau chiar mai rau, pot pune bariera. CE POT SA FAC EU ACUM SI CE RISCA ACEST NOTAR? Mentionez ca vanzatorul este prieten cu acest notar. Contractul poate deveni nul?? Multumesc

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Răspunsul la prima Dvs. întrebare este da, un imobil poate fi vîndut neavînd acces la o stradă principală sau secundară care ar prezenta unicul punt de acces spre ieşire, în temeiul art. 755 din Noul Cod Civil Român (pentru că din cele citite, am impresia că vă referiţi la legislaţia României) – servitutea, definită ca sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Proprietarii străzii private nu au dreptul de a restrînge circulaţia şi nici nu ar dreptul de a pune careva amenzi.

   Cît priveşte conectarea casei la reţeaua de gaz, ar fi bine totuşi să ajungeţi la un acord scris, prin care să obţineţi autorizaţie de trasare a reţelei de gaz, cu o despăgubire pentru proprietarul străzii, sau chiar, de ce nu, puteţi cumpăra o cotă-parte, aşa cum v-au sfătuit cei de la Primărie.

   Apreciază

 13. Serghei spune:

  Buna seara. Ajutati-ma va rog daca este posibil. Nu aveti manualul D-lui Avornic Teoria generala a dreptului in format electronic. Multumesc.

  Apreciază

 14. dany spune:

  buna seara! am o intrebare: care este diferenta intre a fi proprietarul unui apartament si faptul ca acesta iti este dat prin contractul de daruire? si daca persoana care il daruie are dreprurile depline in continuare? va multumesc anticipat

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Nu este nici o diferenţă, proprietarul apartamentului donează printr-un contract imobilul şi implicit dreptul de proprietate asupra acestuia. Dacă puteţi să adresaţi întrebarea mai concret am fi recunoscători…

   Apreciază

 15. Diana spune:

  Buna ziua. As vrea un mail sa remit informatie despre dreptul medical.
  Diana

  Apreciază

 16. Ion spune:

  Buna ziua, acasa la domiciliu mi-a venit o cerere in judecată intr-un proces civil, insa eu la moment ma aflu peste hotare. Va derula ședința de judecată in absenta mea sau trebuie de scris o scrisoare prin care sa fie aminata ședința de judecată????

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bunpâă ziua,

   În temeiul art. 206 (1) Cod de Procedură Civilă R. M., puteți solicita examinarea cauzei în lipsa Dvs. prin trimiterea unei cereri. Dacă sînteți plecat peste hotare, puteți semna cererea cu semnătura digială.

   (1) Părţile au dreptul să solicite instanţei judecătoreşti examinarea pricinii în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărîre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile prin ascultarea celeilalte părţi, instanţa cere să se prezinte personal în faţa judecăţii.
   (2) Dacă reclamantul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă reclamantul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, iar pîrîtul nu cere soluţionarea pricinii în fond, instanţa scoate cererea de pe rol dacă prin acest act procedural nu se încalcă dreptul altor participanţi la proces.
   (3) Dacă pîrîtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia.
   (4) Dacă reclamantul şi pîrîtul nu s-au prezentat în judecată din motive neîntemeiate şi dacă nici una din părţi nu a cerut examinarea pricinii în absenţa sa, instanţa amînă procesul. Neprezentarea repetată aduce la scoaterea cererii de pe rol.
   (5) Neprezentarea în şedinţă de judecată a avocatului (reprezentantului) sau a celui care acordă asistenţă părţii, sau a unui alt participant la proces nu împiedică examinarea pricinii. La solicitarea întemeiată a participantului la proces, instanţa poate amîna o singură dată judecarea pricinii din cauza neprezentării motivate a reprezentantului acestuia.
   (6) În cazul neprezentării nemotivate în şedinţă de judecată a avocatului sau a unui alt reprezentant, nerespectării îndatoririlor lor legale, dacă în acest mod s-a amînat judecarea pricinii, instanţa poate obliga vinovatul, la cererea părţii interesate, să repare prejudiciul cauzat prin amînarea procesului.

   Apreciază

 17. Emilia spune:

  Buna….sunt divortata si sunt peste hotarele…am doi copii PE care as vrea sai IAU cu mine dar tatal nu vrea sa IMI dea semnatura…copiii sunt in grija mea…as vrea sa stiu daca exista vreo modalitàte legala sa IMI pot lua copiii cu mine…multumesc

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În conformitate cu prevederile art. 36 (4) Codul Familiei R. M., (4) în cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă care necesită sprijin material, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.

   Prin urmare, trebuie să depuneţi o cerere în judecată prin care să cereţi stabilirea domiciliului şi a locului de trai a copiilor împreună cu Dvs. precum şi să cereţi pensie de întreţinere de la fostul soţ în temeiul art. 75 Codul Familie R. M.

   Apreciază

 18. Emilia spune:

  Eu sunt deja divortata pentru violenza in familie…copiii au fost dati in grija mea….cu domiciliul in casa care am facut….amindoi plecam peste hotare….eu am facut tutela PE copiii iar el cind sa dus acasa a anulato…..vreau sa stiu daca exista vreo modalitate sa IAU copiii cu mine peste hotarele tarii farà acordul lui

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua,

   Conform Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, art. 1 (4), în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali – consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Pînă aici, acordul scris al celuilalt soţ este necesar.

   Pe de altă parte, dacă există o hotărîre judecătorească prin care s-a anulat tutela asupra copiilor, ar trebui să o atacaţi în judecată, în modul stabilit de lege.

   În altă ordine de idei însă, dacă există o hotărîre judecătorească irevocabilă şi definitivă prin care domiciliul copiilor se stabileşte acolo unde domiciliaţi şi Dvs., atunci nu văd care ar motivul pentru care să cereţi şi acordul scris al fostului soţ pentru ca să treceţi copiii peste hotarele ţării. Dacă aţi descris mai pe lung speţa poate v-aş da un răspuns mai concret.

   Pentru conformitate însă, vă sfătui să vă adresaţi la Poliţia de Frontieră şi să vedeţi dacă trebuie să prezentaţi şi acordul scris al celuilalt părinte în cazul Dvs.

   Apreciază

 19. Varga Manuela spune:

  Bună ziua,

  Astăzi am făcut accident de mașină rezultând avarierea destul de consistenta a ambelor mașini. Accidentul s-a produs la intersecția dintre 2 străduțe secundare de cartier, pe fondul nevizibilității totale a semnului de cedare trecere datorita vegetației abundente.
  Cel vinovat se considera cel care nu a acordat prioritate, adică din păcate eu. Masina cealaltă va fi reparata pe baza asigurării obligatorii pe care o dețin, însă paguba mea trebuie sa o suport eu, fără însă, a mă considera vinovata.
  Credeți ca am vreo șansă de reușită de a recupera banii de reparatie dacă depun o plângere la primărie, instituția care este obligata sa asigure toaletarea copacilor? Sau e o lupta cu morile de vânt? … Locatarii blocurilor din zona au declarat ca nu e primul și probabil nici ultimul accident din acea intersecție, de asemenea am făcut poze în sprijinul afirmațiilor mele.
  Va mulțumesc anticipat.
  Cu respect,
  Sanda Varga

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua,

   Din start nu mă pot pronunţa asupra deciziei pe care o va lua instanţa de judecată, însă dacă Primăria localităţii se face vinovată de proasta amenajare a spaţiilor verzi, atunci, puteţi printr-o acţiune oblică să cereţi repararea prejudiciului material de la această instituţie, introducînd primăria ca intervenient accesoriu în procesul de judecată.

   Apreciază

 20. NEAGOE ADELA spune:

  Buna seara, va rog un sfat: parintii mei sunt separati de 12 ani insa nu si divortati. In acest timp tatal meu si-a refacut viata. A dobandit intre timp un apartament, mostenire de la mama lui care a decedat anul trecut. Este el singurul care are dreptul la aceasta proprietate sau are si mama dreptul, in conditiile in care ei inca sunt casatoriti?El intentioneaza sa inainteze divort in instanta.

  Va multumesc.

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În conformitate cu instituţia succesiunilor dar şi a Codului Familiei, bunurile dobîndite prin moştenire sau donaţii, sau din surse băneşti proprii, independente de celălalt soţ, nu pot fi obiectul partajului bunurilor. Prin urmare, unic proprietar al apartamentului va fi, în speţă, numai tatăl Dvs.

   Apreciază

 21. Goga Tudor spune:

  Va rog sa ma ajutati!
  Am activat pe baza de contract in armata nationala si in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu am suferit un grav accident rutier.In urma accidentarii am fost supus multor interventii chirurgicale, ulterior am fost declarat inapt de lucru si eliberat din armata nationala pe stare de sanatate prin decizia comisiei medico-militare.Ministerul apararii nu-mi achita nici o pensie.Am ramas si invalid si fara nici un venit
  Cum de procedat in cazul dat?
  VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!!!

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua,

   Mergeţi la Ministerul Apărării cu o cerere în scris (în două exemplare, ambele să fie înregistrate la cancelarie, dintre care o copie să rămînă la Dvs.), unde să descrieţi starea de fapt şi să cereţi plata pensiei. Dacă răspunsul va fi unul nesatisfăcător, atunci aveţi dreptul să atacaţi decizia M. A. în judecată.

   În temeiul legii R. M., nr. 1544 din 23.06.1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, art. 19, militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au devenit invalizi li se stabilesc pensii de invaliditate, dacă invaliditatea a survenit în timpul satesfacerii serviciului sau cel mult după trei luni de la eliberare din serviciu, sau după expirarea acestui termen, dacă a fost cauzată de o rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în perioada satesfacerii serviciului.

   Apreciază

 22. IGOR spune:

  Buna seara! Am si eu o intrebare? eu cu sotia si o fetita de 5 anisori suntem domiciliati in Italia,cu 6 luni in urma am luat un apartament in credit pe o durata de 25 ani.vreau sa dau la divort…intrebare este cum se partajeaza apartamentul daca eu fac cerere de divort la Moldova

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În baza art. 36 (4) Codul Familiei R. M., în cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă care necesită sprijin material, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.

   În acest caz, instanţa de judecată poate dispune din oficiu efectuarea lucrărilor cadastrale pentru determinarea cotei-părţi din apartament pentru fiecare soţ. De asemenea, legislaţia permite ca şi soţii să ceară efectuarea unei expertize în acest sens, sau, prin înţelegerea lor, să dispună asupra divizării bunului imobil. Cea din urmă opţiune presupune cheltuieli minime, şi trebuie autentificată notarial.

   De asemenea, ţinem să vă informăm şi asupra faptului că în urma partajului bunurilor după desfacerea căsătoriei nu se sting şi obligaţiile contractuale legate de credit, soţii fiind legaţi în continuare de executarea obligaţiilor, şi anume plata creditului faţă de creditor.

   Apreciază

 23. vitalie spune:

  Bună,
  Rog să mă ajutați la un caz cînd un angajat al Poliției de frontiera în timpul serviciului, după contolul vamal și cotrolul frontier, deja la urcarea pasagerilor în tren la intrarea în țară, nu a permis angajaților IP al IGP al MAI, care conform fișelor de post și regulamentelor deservesc sectorul feroviar și sunt în drept să efectueze controale la contracararea cazurilor de traficul ilicit de mărfuri menținerea ordinii publice contracararea comerțului ilicit contracararea cazurilor de consum băuturi alcoolice și fumatul etc, explicîndu-le că au ordin verbal de la superior de a nu permite angajaților de a urca în tren și conducîndui în sector și înregistrînd electronic în calculator. I-au eliberat deja după plecarea trenului, ultimii evitînd controlul. Se socoate în cazul dat abuzul de putere sau abuzul de serviciu sau depășire?
  VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!!!

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   Nu, nu este un abuz de putere, este mai degrabă o depăşire a atribuţiilor de serviciu. Angajaţii Poliţiei de Frontieră au muşamalizat starea de ebrietate a angajaţilor IP. În acest caz, poliţiştilor de frontieră ar trebui să li se aplice sancţiuni disciplinare, iar în dependenţă de starea de fapt, să le fie aplicată şi răspunderea penală, contravenţională sau materială.

   În conformitate cu art. 35 al legii cu privire la poliţia de frontieră, comiterea de abateri disciplinare, în funcţie de gravitatea lor şi de gradul de vinovăţie, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare:
   a) avertisment;
   b) mustrare;
   c) mustrare aspră;
   d) retrogradare cu un grad;
   e) retrogradare în funcţie cu o treaptă;
   f) eliberare din serviciu.

   Art. 36 alin. 1, al actului normativ menţionează că sancţiunile disciplinare se aplică prin ordin numai după efectuarea anchetei de serviciu şi după consultarea consiliilor de disciplină privitor la abaterea disciplinară, în cazurile şi în condiţiile stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

   Apreciază

 24. Natalia spune:

  Buna seara..as vrea sa aflu ceva: pentru art 190 CP, 70000 lei estimate ca prejudiciu de catre persoana care a avut de suferit, este considerat ce tip de prejudiciu ( in proportii considerabile, mari sau deosebit de mari)?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În conformitate cu art. 126 (1), Cod Penal R.M., se consideră proporţii deosebit de mari, proporţii mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care, la momentul săvîrşirii infracţiunii, depăşeşte 5.000 şi, respectiv 2.500 unităţi convenţionale de amendă.

   Avînd în vedere că în conformitate cu art. 34 Cod Contravenţional, unitatea convenţională este egală cu 20 de lei, avem următorul calcul:

   5000×20=100.000 MDL (în cazul unei persoane care a săvîrşit infracţiunea);
   2500×20=50.000 MDL (în cazul săvîrşirii infracţiunii de către un grup de persoane).

   70.000 lei l-am cataloga ca daune considerabile (din punctul nostru de vedere).

   Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate se stabileşte luîndu-se în considerare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege – gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

   Apreciază

 25. Tudor spune:

  Bună ziua..aşi dori să aflu părerea dm-tră referitor la art.332 CP al RM /Fals în acte publice/.. Foile de parcurs pentru automobile ,coform clasificării contabile sînt acte de strictă evidenţă Fac parte aceste documente din categoria actelor publice?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună ziua,

   Actele contabile nu fac parte din categoria actelor publice. Ceea la ce se referă art. 332 Cod Penal R.M. este cazul actelor care se referă la administraţia publică centrală şi/sau locală, întrucît subiectul infracţiunii este persoana publică, care se consideră a fi funcţionarul public. Conform legii nr. 158 din 04.07.2008
   cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 2, acesta este persoana fizică numită într-o funcţie publică. Tot acelaşi act normativ menţionează că funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de putere publică.

   Ceea ce la ce vă referiţi Dvs. am încadra-o mai mult la capitolul falsul în documente contabile, conform art. 335 prim, Cod Penal R. M.

   Apreciază

 26. Tudor spune:

  Bună ziua..Avem o întrebare . În urma controlului vamal, pe sensul de ieţire din RM,în automobilul cet.X,au fost depistate 84 pachete de ţigări,sub bancheta din spate,nedeclarate…Conform art.287 al.10 CC RM,ia fost aplicată o amendă în marime de 3000 lei cu cofiscarea mărfii…Maşina a fost reţinută … „corp delict”..şi aplicat art.431/4/2 CContravenţional (confiscarea contravalorii auto.) în sumă de xxxx lei.Întrebarea este..Dacă serviciul vamal a aplicat corect legea…

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Organul vamal are dreptul de confiscare a corpurilor delicte, avînd în vedere că acesta este un organ de urmărire penală, conform Codului Vamal.

   Apreciază

 27. Victoria spune:

  Buna ziua! Spuneti va rog unde si cum pot obtine certificatul de mostenitor, care sunt termenii de obtinere al acestuia?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   Modalitatea de obţinere a certificatului de moştenitor este reglementată de art. 64 al Legii nr. 1453 din 08.11.2002, cu privire la notariat, unde se menţionează că certificatul de moştenitor se eliberează de notar moştenitorilor sau statului la locul deschiderii succesiunii în termenul stabilit de legislaţia civilă. Acesta se eliberează moştenitorilor care au acceptat succesiunea în modul stabilit de legislaţia civilă pe numele tuturor moştenitorilor sau, la dorinţa lor, fiecărui în parte.
   Moştenitorii care au omis termenul de acceptare a succesiunii pot fi incluşi în certificatul de moştenitor cu consimţămîntul tuturor celorlalţi moştenitori care au acceptat succesiunea în termen. Acest consimţămînt al moştenitorilor va fi prezentat în scris notarului pînă la eliberarea certificatului de moştenitor.
   Despre eliberarea certificatului de moştenitor pe numele minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu notarul informează autoritatea tutelară de pe raza domiciliului moştenitorului în scopul protecţiei intereselor lui patrimoniale.
   Pînă la eliberarea certificatului de moştenitor legal sau testamentar, notarul stabileşte cercul de persoane care au dreptul la succesiune şi la rezerva succesorală, prevenind moştenitorul despre răspunderea ce îi revine pentru tăinuirea faptului existenţei altor moştenitori.
   În cazul în care masa succesorală trece cu drept de succesiune în favoarea statului, certificatul de moştenitor se eliberează organului financiar respectiv.

   Condiţii pentru eliberarea certificatului de moştenitor legal sau testamentar (art. 65)
   1. La eliberarea certificatului de moştenitor legal sau testamentar, notarul verifică faptul decesului celui care a lăsat moştenirea, timpul şi locul deschiderii succesiunii, raporturile de rudenie, existenţa testamentului, compunerea masei succesorale şi costul ei. Documentele justificative vor fi prezentate de moştenitori.
   2. Moştenitorii legali lipsiţi de posibilitatea de a prezenta documentele, care confirmă raporturile de rudenie sau de căsătorie cu cel care a lăsat moştenirea, ce dau dreptul la moştenire legală, pot fi incluşi în certificatul de moştenitor cu acordul scris al tuturor celorlalţi succesori care au acceptat succesiunea şi au prezentat dovezi cu privire la raporturile de rudenie sau de căsătorie cu cel care a lăsat moştenirea.

   Apreciază

 28. Corina spune:

  Buna ziua. O persoana din strainatate a inceput de vreo 8 luni sa ma hartuiasca sexual. Eu si alte persoane din jurul meu suntem deranjate de acest om prin mesaje injurioase sau convorbiri. A fost deranjati familea mea pe facebook . Nu am mai raspuns provocarilor telefonice si a inceput hartuirea pe net, cu postarea de diferite mesaje calomnioase la adresa mea. Nu stiu ce sa fac! Ajutati-mava rog!

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   Faceți capturi de ecran la absolut toate mesajele obscene care vă sînt adresate, documentați toate mesajele pe care vi le trimite persoana în cauză, iar după aceasta sesizați organul de poliție.

   Apreciază

 29. ANONIM spune:

  BUNA ZIUA VREU SA INTREB IN CAZ DE ACCIDENT DE MUNCA MORTAL PENSIA DE URMAS URMEAZA A FI CALCULATA INDIFIRENT DE STAGIU DE COTIZARE -IN ACEST CAZ DUPA CARE FORMULA SE CALCULEAZA ?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În temeiul alin. 3, art. 20 al Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, în cazul stabilirii pensiei de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, beneficiarilor de pensie de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, persoanelor a căror dizabilitate a survenit în legătură cu îndeplinirea serviciului militar în termen, precum şi invalizilor din copilăriepersoanelor cu dizabilități din copilărie, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, de la data constatării iniţiale a invalidităţii.

   Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate
   Pensia de dizabilitate, în raport cu gradul de dizabilitate, se calculează după formulele:
   pentru dizabilitatea:
   severă:
   Va
   P = 0,42 x Sa + ––- x Sa x 0,1;
   Vmax
   accentuată:
   Va
   P = 0,35 x Sa + ––- x Sa x 0,1;
   Vmax
   medie:
   Va
   P = 0,20 x Sa + ––– x Sa x 0,1,
   Vmax
   în care:
   P – cuantumul pensiei;
   Sa – venitul mediu lunar asigurat, realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;
   Va – stagiul de cotizare realizat;
   Vmax – stagiul de cotizare maxim potenţial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare stabilite la art.41 alin.(1), dar nu mai mare de 39 de ani.
   La calcularea venitului mediu lunar asigurat, persoana asigurată poate solicita excluderea din calcul a perioadei pentru care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale reieşind dintr-un grad/hectar. În acest caz, perioada respectivă se exclude şi din stagiul de cotizare.

   Apreciază

 30. Dumitru spune:

  Buna seara!
  Linga gardul ,ce imprejmuieste gospodaria noastra de la tara, avem un pilon de electricitate care „sta sa cada”(constructia pilonului : partea inferioara – o birna de beton,ingropata in pamint + partea superiora – o birna de lemn fixata de cea de beton) din cauza putrezirii partii superioare .Acest pilon alimenteaza cu energie electrica in total 4 gospodarii(14 locuitori), inclusiv pe a noastra.In caz de „cadere” a pilonului vor ramine fara electricitate toate 4 gospodarii, vor avea de suferit constructii auxiliare de pe proprietatea noastra (pilonul „tinteste” inspre gospodaria noastra) si eventual, pot fi victime (gospodariile sunt conectate la pilon prin cablu, in timp ce el este conectat la retea prin sirma, de aici si pericolul de la ruperea sau atingerea solului de un fir ce „poarta” 250 de volti).
  As dori sa aflu ce documente sa perfectez si la cine sa ma adresez, la prima etapa, ca sa fie schimbat pilonul de electricitate.Este nevoie de o expertiza?Doar judecata i-mi va face dreptate?
  Va multumesc anticipat!

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Faceţi o cerere în scris la organul care deserveşte stîlpul de electricitate unde să menţionaţi despre circumstanţele descrise în speţă. Anexaţi documentele care vă adeveresc dreptul de proprietate asupra imobilului şi al terenului, dar şi o copie a buletinului de identitate.

   Apreciază

 31. Luminita spune:

  Buna ziua !! am teza de licenta anul asta, cu tema :Proxenetismul. V-as fi recunoscatoare daca m-ati ajuta cu careva informatie. Va multumesc anticipat!!!

  Apreciază

 32. ion spune:

  Buna seara,Care este procedura de revocare a unei procuri speciale?Se revoca doar la notarul care a eliberat-o?Multumesc anticipat.

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În principiu, procura se poate revoca atît la notarul care a eliberat-o, cît şi la orice alt notar. Puteţi întocmi şi o procură de substituire care să o înlocuiască pe cea veche, sau puteţi cere revocarea, în baza condiţiilor generale ale Codului Civil. V-am putea oferi mai multe sfaturi dacă ne-aţi spune la care legislaţie vă referiţi.

   Apreciază

 33. Mariana spune:

  Buna ziua! Am o problema cu care ne-am confruntat la intreprindere si nu stim cum sa o solutionam.
  Care este procedura de calculare a stagiului de cotizare atunci cind completam certificatul de concediu medical? Caci din anumite surse (nu stiu pe cat sint de sigure), am aflat ca la stabilirea stagiului de cotizare trebuie sa adaugam inca 3 ani pentru fiecare copil al angajatului aflat in incapacitate temporara de munca, indiferent daca acesti 3 ani de ingrijire a copilului se incadreaza in perioda de activitate a angajatului sau nu. E adevarat?

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   Conform art. 5 (2), lit. b) al Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sînt:
   b) perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi.

   Prin urmare, la calcularea stagiului de cotizare se ia în considerare perioadele de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani.

   Apreciază

 34. Constantin spune:

  Buna ziua am si eu o întrebare,prietenei mele i sa dat o amenda la vama,si ea acum vrea sa vina in italia inapoi,daca ea plătește amenda poate trece mai repede de alea 3 luni,ce trebuie sa stea in Moldova…??

  Apreciază

 35. Inga spune:

  Buna ziua,apreciez mult acest forum.Este un ajutor concret legislativ pentru oamenii din Moldova.!!!Sinteti foarte eficienti!!!
  Acum am si eu o intrebare.Cazul meu este urmatorul:divortata cu copil minor,tatal nu a platit pensia alimentara 9ani.M-am adresat executorului judecatoresc,a fost calculata restanta la plata,expediata debitorului…pensia alimentara coontinua sa nu o plateasca.Adaug ca debitorul este cofondatorul unei societati pe actiuni.Intrebarile mele sint:cit timp dureaza recuperarea restantei;daca pe conturile bancare ale societatii,acum puse sub sechestru,nu sint bani,cum se procedeaza;ce trebuie sa fac daca continua sa nu se achite pensia alimentara.
  Un alt aspect ,pe care as vrea sa ma ajutati sa il inteleg ,este faptul ca copilul are pasaport romanesc.De acum in trecut cu mari greutati reuseam sa obtin declaratia notariala prin care tatal isi dadea acordul pentru prefectarea pasaportului nou.Copilul se afla in UE cu mama.In situatia creata este sigur ca o alta declaratia notariala nu voi avea.Dar pentru copil pasaportul Ro este unicul document pentru aflarea in UE(precedent tatal a dat acordul pentru stabilirea domiciliului in Italia).Cum as putea sa ii fac minorului alt pasaport RO ,fara a avea nevoie de declaratii di partea tatalui.
  Va multumesc anticipat.

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În primul caz, trebuie să vedeţi dacă acesta deţine careva cotă-parte la capitalul S.A. Dacă da, atunci puteţi cere, prin intermediul executorului judecătoresc sau cel al instanţei, vinderea cotei respective şi executarea creanţelor scadente. În ceea ce ţine de termenul de executare a recuperării datoriilor, legislaţia civilă nu stabileşte nici un termen, făcîndu-se apel la cel rezonabil, adică sînt executate creanţele în dependenţă de circumstanţele de facto care există. Dacă pe conturile sechestrate nu sînt surse financiare, puteţi să depuneţi, prin intermediul Curţii de Apel, o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, în urma căruia se vor vinde bunurile prin intemediul licitaţiei şi vi se vor plăti creanţele scadente.

   În partea ce se referă la declaraţia notarială pentru acordul perfectării buletinului. Dacă tatăl copilului refuză, puteţi să vă adresaţi prin intermediul instanţei de judecată, întru obţinerea unei hotărîri în favoarea Dvs. şi care să înlocuiască acordul celuilalt părinte.

   Apreciază

 36. aura spune:

  Buna ziua .Va rog mult sa mi dat i informatie in baza carui articol se poate contesta ordonanta de punere sub invinuire cod penal art.361 alin 2 lit.b)d)si care este termenul de contestare .(PS. merge vorba de o disp.de plata de la firma xx catre pers.fizica anul 2008…….acuma in 2016 pers .fizica a depus plangere ca nu-si recunoaste semnatura si ca a fost falsificat acest docum.primar) iar la randul sau comisariatul a ignorat art.275 din codul de procedura penala si a pornit urmarire penala ,am inaintat un demers unde am cerut incetarea urmaririi penale conf.art.275 ….si deci nici nu am primit raspuns,acuma dupa 3 luni am fost pusa sub invinuire de catre procuror.
  Multumesc,

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună,

   În temeiul art. 229 prim (3), Cod de Procedură Penală RM, plîngerea se adresează, în termen de 15 zile din momentul efectuării acţiunii, inacţiunii sau de cînd s-a luat cunoştinţă de act, procurorului ierarhic superior şi se depune fie direct la acesta, fie la procurorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărirea penală. În cazul în care plîngerea a fost depusă la procurorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărirea penală, acesta este obligat să o înainteze, în termen de 48 de ore de la primirea ei, procurorului ierarhic superior împreună cu explicaţiile sale, atunci cînd acestea sînt necesare.

   Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: