Drept MD

Acasă » Termeni de licenţă

Termeni de licenţă


Toate materialele publicate pe acest blog au în exclusivitate doar scop educativ, pentru îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor în teoria şi disciplina jurisprudenţei. Administraţia blogului nu intenţionează a publica articole şi opere ştiiţifice în scop comercial.

De asemenea, publicarea materialelor pe blog are loc în strictă conformitate cu Legea cu privire la protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe a R. M. Fundamentul juridic pentru cele expuse rezidă din prevederile art. 26 alin. 1 al Legii nr. 139 din  02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, unde se menţionează că reproducerea unei opere publicate legal se permite fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraţii compensatorii în condiţiile alin. (3)–(11), atunci cînd reproducerea este făcută de o persoană fizică exclusiv pentru uz personal şi dacă nu urmăreşte obţinerea vreunui avantaj comercial direct sau indirect. Dreptul la remuneraţie compensatorie poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale.

Conform alineatului 2 al aceluiaşi articol, prevederile alin. (1) din prezentul articol nu se aplică în caz de:
a) reproducere a unei opere de arhitectură în formă de clădire sau de construcţie similară;
b) reproducere a unei baze de date electronice;
c) reproducere a unui program pentru calculator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 29;
d) reproducere integrală a unei cărţi, partituri sau a originalului unei opere de artă plastică;
e) reproducere a unei opere audiovizuale în timpul interpretării ei publice;
f) reproducere a oricărei opere în baza unui exemplar sau dintr-o sursă despre care persoana care reproduce opera cunoaşte sau, în virtutea unor circumstanţe concrete, are motive rezonabile să cunoască că sînt ilicite.

În temeiul art. 28, lit. b), sînt permise fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii următoarele acţiuni:

b) utilizarea operelor ca material ilustrativ în publicaţii, emisiuni sau în imprimări audio sau video de caracter didactic, cu condiţia să se indice sursa şi numele autorului, exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil, şi în măsura justificată de atingerea unui scop necomercial;

Administraţia nu poartă răspundere pentru materialele preluate ulterior şi difuzate din nume propriu. Persoanele care-şi atribuie din nume propriu materialele publicate pe blog, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia ce protejează drepturile de autor, precum şi în temeiul altor acte normative aferente, în vigoare.

Toate mesajele care au în conţinutul lor obscenităţi, cuvinte murdare precum şi limbajul neadecvat vor fi cenzurate, în acest sens, administraţia avînd drepturi depline. Este interzis de asemenea şi orice limbaj cu caracter discriminatoriu. De asemenea, autorii bogului îşi rezervă dreptul de a corecta orice mesaj care conţine erori de exprimare şi greşeli de ordin tehnic, pentru o coerenţă şi o logică a celor exprimate de către utilizatori în cadrul acestui blog.

Paginile blogului vă sunt oferite „ca atare”, doar pentru a vă informa, fără garanţie de orice fel, exprimată sau subînţelesă. Vă veţi asuma riscurile cu privire la convenabilitatea şi acurateţea informaţiilor din aceste pagini. Aceste pagini pot conţine greşeli tehnice sau erori de traducere.

Administraţia Drept MD nu îşi asumă responsabilitatea sau riscul pentru astfel de erori sau omiteri în cadrul acestui site sau în alte documente la care există referiri sau link-uri. Acesta este un blog on-line care poate fi vizualizat pe plan internaţional.

Pentru a putea descărca materialele şi documentele de pe blog, trebuie să aveţi un cont înregistrat pe Scribd sau Slideshare. Administraţia nu poartă răspundere pentru conţinutul ştiinţific al operelor de specialitate.

De asemenea, oferim posibilitatea autorilor de a publica pe blogul nostru materiale ştiinţifice din sfera juridicului. Puteţi trimite textele la adresa de email: dreptmdwordpress@gmail.com