Drept MD

Acasă » Protejat: Teze de an/licenţă » PROBLEME DE REGLEMENTARE JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE DONAŢIE

PROBLEME DE REGLEMENTARE JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE DONAŢIE


Introducere

Contractul de donaţie este, ca şi oricare alt juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligaţii în sarcina ambelor părţi contractante. Caracteristic pentru contractul de donaţie este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorinţă patrimoniul, în favoarea gratificatului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestaţii sau obligaţii de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donaţie de celelalte contracte.

Contractul de donaţie este o liberalitate, însă acesta nu trebuie confundat cu alte acte juridice, liberalităţi şi ele, asta pentru că şi testamentul este o liberalitate, însă acesta dă naştere la efecte juridice după decesul celui care a testat. Pentru a caracteriza liberalitatea trebuie să vorbim despre două elemente ce se întîlnesc cumulativ în acest caz: conştiinţa şi voinţa dispunătorului de a nu primi echivalent, contraprestaţie[1]. Aceleaşi elemente le regăsim şi atunci cînd caracterizăm contractul de donaţie, avînd în vedere că celelalte contracte presupun careva contraprestaţii în sarcina ambelor părţi, cum ar fi în contractul de vînzare – cumpărare, locaţiune sau arendă.

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Donaţia reprezintă, în condiţiile actualului Cod Civil al R. M., una dintre diversele modalităţi de dobîndire a proprietăţii. Mai mult ca atît, donaţia, spre deosebire de celelalte operaţiuni juridice este irevocabilă. La momentul actual, contractul de donaţie reprezintă unul dintre cele mai des întîlnite contracte, cu atît mai mult cu cît, conform legii, se poate dona orice, cu condiţia să se nu depășească limitele impuse de lege. Contractul de donaţie este un instrument destul de des utilizat de către părţile contractante, avînd în vedere costurile destul de mici, care-l însoţesc.

Aceste considerente înzestrează contractul de donaţie cu o multitudine de facilităţi, din care cauză frecvenţa apelării la un asemenea act juridic este destul de ridicată. În dependenţă de caz, donaţia presupune şi o anumită formă solemnă, de unde putem deduce importanţa, dar totodată şi complexitatea acestui act juridic. Toate elementele caracteristice enunţate mai sus, fac din donaţie un veritabil contract, actualitatea căruia va fi mereu înaltă, avînd în vedere că acesta presupune un raport juridic mai simplificat din punct de vedere al juridicului. Actualitatea acestei teme rezidă şi din modificările legislaţiei civile a R. M. care au loc, dar şi pentru că dreptul de proprietate al persoanei a căpătat o nouă conotaţie odată cu schimbările din legislaţie.

Scopul și obiectivele tezei. Întru o abordare mai coerentă şi mai vastă a sferei contractelui de donaţie, s-a impus o cercetare cît se poate de eficientă atît a legislaţiei civile autohtone şi străine, cît şi a literaturii de specialitate. În lucrarea de faţă s-au pus în discuţie şi analizat aspecte ce vizează principalele elemente ce ţin de contractul de donaţie, felul în care acesta este tratat de Codul Civil al R. M., dar şi modurile de reglementare în alte legislaţii civile. Scopul cercetării temei date a fost, în principiu, evidenţierea problemelor de reglementare la nivel de Cod Civil, a contractului de donaţie. Scopul accesoriu al acestei lucrări este analiza şi studiul multiaspectual al materiei contractului de donaţiei, dar şi ilustrarea unor reglementări ale acestuia în lumina altor legislaţii străine. Obiectivele tezei sunt:

 1. Analiza Codului Civil R. M. la capitolul contract de donaţie;
 2. Studiu comparativ al contractului de donaţie în diferite legislaţii civile străine;
 3. Scoaterea în evidenţă a principalelor lacune legislative în materie de donaţie;
 4. Propuneri de lege ferenda;
 5. Analiza literaturii de specialitate (autohtone şi străine) care tratează instituţia donaţiei;
 6. Prezentarea unor viziuni separate asupra unor reglementări ale contractului de donaţiei.

Gradul de investigaţie al temei. Materia contractelor de donaţie este analizată şi pusă în discuţie într-o serie de lucrări ştiinţifice ale diferitor doctrinari. Tema cercetată prezintă un grad înalt de investigaţie, cu atît mai mult cu cît aceasta este analizată sub aspect comparativ cu alte legislaţii civile străine. În acest sens, amintim aportul doctrinarilor Chibac Gheorghe, Băieșu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg, Popa Ioan, Pătrașcu Bogdan, Genoiu Ilioara, Chirică Dan, Stănciulescu Liviu, Francisc Deak, care au contribuit la analiza contractului de donaţie. În scopul unei cercetări cît mai largi au fost folosite cărţi, manuale de drept, studii comparative, articole de specialitate, etc. Donaţia reprezintă o temă de cercetare, mai ales că vizează proprietatea privată a persoanei, şi reprezintă totodată un mod de dobîndire a proprietăţii. Totodată, tema cercetează şi aspectele lacunare ale contractului de donaţie, fapt care poate servi un punct de sprijin pentru eventualele modificări la nivel de Cod Civil apropo de materia donaţiilor.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. La conceperea lucrării date au fost folosite metodele tradiţionale de cercetare. Printre acestea se numără analiza şi studiul comparativ al legislaţiilor civile străine în raport cu Codul Civil R. M., abordarea centrată pe scop. În procesul cercetării s-a ţinut cont de principiile logicii: identitatea, noncontradicţia, terţul exclus, raţiunea suficientă. La analiza lucrării s-au folosit manuale, monografii, articole de specialitate, suporturi de curs, dar şi resurse web, menţionînd aici despre importanţa acestora din urmă în etapele de cercetare şi analiză a contractului de donaţie. Nu în ultimul rînd, s-a apelat şi la metode specifice cercetării: comparaţia, observaţia.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea de faţă se vrea o viziune separată asupra aspectelor ce ţin de contractul de donaţie. Pe lîngă faptul că în tema cercetată au fost evidenţiate unele aspecte deja cunoscute şi tratate de către doctrina de specialitate, s-a făcut şi o analiză comparativă cu unele legislaţii civile, în ceea ce priveşte donaţia. În lucrare se ilustrează elemente de drept comparat care ar duce un mare plus Codului Civil al R. M., care, aplicate în practică, ar duce la o reglementare mai vastă şi mai coerentă a materiei donaţiei, evitîndu-se astfel şi aspectele lacunare, instituindu-se, cu titlu de novaţie, unele aspecte pe care Codul Civil al R. M. nu le reglementează. De asemenea, în studiul temei s-a încercat o evidenţiere a principalelor reglementări lacunare a donaţiei, evident, ilustrate din punctul de vedere al autorului lucrării.

Sumarul compartimentelor tezei. Primul capitol al lucării date pune în discuţie aspectele generale ale contractului de donaţie, amintind aici studiul definiţiei, atît legale, cît şi doctrinare, a contractului de donaţie, unele aspecte comparative legate de definirea legală a contractului de donaţie, precum şi aspecte care se referă la caracterele contractului de donaţie. Mai mult ca atît, primul capitol face o trecere în revistă a condiţiilor de care trebuie să se ţină cont, pentru valabilitatea donaţiei. Este analizat de asemenea şi aspecte ce ţin de inadmisibilitatea donaţiei.

Capitolul II tratează elementele şi conţinutul contractului de donaţie. Se analizează subiecţii care pot fi parte la contractul de donaţie, forma donaţiei, precum şi modul de încheiere a respectivului contract. La acest capitol sunt prezente şi unele propuneri de lege ferenda. La fel, sunt analizate şi efectele pe care le dă naştere contractul de donaţie.

Capitolul III analizează cazurile de revocare şi rezoluţiune a contractului de donaţie. Aici sunt evidenţiate aspecte legate de cazurile revocării donaţiei pentru ingratitudine şi rezoluţiunii contractului în cazul stării de nevoie. La fel, sunt analizate sub aspect comparativ unele nuanţe ale revocării şi rezoluţiunii contractului de donaţie prin prisma reglementărilor legislaţiilor civile străine. De asemenea, se pun în discuţie şi cazurile de nulitate ale contractului de donaţie, cazurile cînd va opera de jure nulitatea, precum şi unele propuneri de lege ferenda.


[1] Flour Jacques, Souleau Henri. Droit civil. Les libéralités, par Henri Souleau. Armand Colin. Paris, 1982, p. 24 (nr. 42).

Descarcă în *.pdf


5 comentarii

 1. svetlana170483 spune:

  Buna seara si scuze de deranj, spuneti va rog daca părinții mei au primit casa prin mostenire, dupa ce mi-au facut contract de donație a imobilului, mai poate cineva pretinde la acest imobil. Multumesc anticipat.

  Apreciază

 2. Julia spune:

  Salut!
  Sunt intr-o dilema …
  Cu citiva ani în urma prin contractul de donație de la o ruda am primit în dar un lot de pamint…Acum aceasta ruda își dorește lotul înapoi! As dori sa știu Cum se procedează în acest caz și respectiv de partea cui este legea .Mulțumesc!

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Bună!

   Amintim că de facto şi de jure, donaţia făcută este una irevocabilă şi nu se poate întoarce înapoi decît pentru cazuri de ingratitudine manifestate prin diferite acţiuni care ar dovedi nerecunoştinţa gratificatului (adică a celui care a primit în dar) faţă de donator. În acelaşi timp, donaţia, care este un contract, este reglementată şi de regulile generale de desfacere a contractului. Dacă nu există vreo ilegalitate care ar lovi contractul de donaţie de o eventuală nulitate, atunci acesta rămîne a fi unul perfect valabil.

   Şi în situaţia în care nu aţi manifestat vreo acţiune care ar dovedi nerecunoştinţa faţă de donator nu putem vorbi despre o întoarcere a lotului de pămînt în proprietatatea sa (conform speţei noastre de mai sus). Prin urmare, vă puteţi bucura de dreptul de proprietate asupra lotului de pămînt.

   Dacă mai apar neclarităţi vă invităm să ne comunicaţi pentru a vă putea ajuta.

   Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: