Drept MD

Acasă » Drept Militar

Arhive categorie: Drept Militar

Serviciul civil (de alternativă) – o modalitate de înlocuire a serviciului militar (Avocatul Poporului nr.7-8/2010)


Valeriu Pelin – șeful Biroului Asociat de Avocaţi ,,Rechin”

Botnarenco Dorin – student, facultatea de drept, USM, anul IV

„ Fiecare dintre noi trebuie să se ocupe doar cu acel lucru care este predispus de la natură, cu aceasta să lucreze toată viaţa , fără careva abateri şi prin urmare va avea succese. Datoria fiecărui stat este de a selecta doar pe cei care sunt predispuşi de la natură, pe cei care ar putea sa apere statul ”.

PLATON

Armată

Serviciul civil (de alternativă) într-o formă sau alta există aproape două secole, dar o răspîndire mai largă a început la sfîrşitul sec. XX. Recunoaşterea şi introducerea serviciului civil (de alternativă) în multe ţări s-a datorat mişcărilor pacifiste a căror acţiuni au început cu amploare după cel de-al doilea război mondial. Aşa cum pacifiştii au ideologia şi filosofia sa, aşa şi adepţii serviciului civil (de alternativă) au concepţiile sale ideologice privind importanţa acestuia. Printre concepţiile date menţionăm:

– serviciul civil (de alternativă) – un drept de bază a drepturilor omului (art. 18 a Declaraţiei universale a drepturilor omului din 10 decembrie 1948). Dreptul la serviciul civil (de alternativă) reiese din dreptul omului la libertatea gîndirii, conştiinţei, religiei şi convingerilor; prin care se subînţelege dreptul omului de a alege de sine stătător sau în comun acord cu alţii o anumită religie sau refuzul de la aceasta; de a alege sau a schimba liber, de a avea sau a răspîndi careva convingeri religioase, precum şi de a acţiona în corespundere cu ele. Anume posibilitatea fiecăruia de a acţiona în corespundere cu convingerile propriei conştiinţe, permit dreptul fiecăruia de a hotărî pentru sine dacă este necesar utilizarea armei împotriva altor persoane.

– serviciul civil (de alternativă) – o modalitate de soluţionare a problemelor din cadrul societăţii. Un rol important al serviciului civil (de alternativă) este faptul că, se creează posibilitatea mobilizării tineretului pentru soluţionare unor probleme din cadrul societăţii, care din lipsa unui suport financiar sunt lăsate în umbră. Astfel, serviciul civil (de alternativă) se face în formaţiuni speciale ( de salvare în caz de avarii, de pompieri, ecologiste, de construcţii, de reparare a drumurilor), care sunt create de autorităţile administraţiei publice; în instituții și organizații (ale ocrotirii sănătăţii, ale sferei sociale, ale gospodăriei comunale); în întreprinderi de stat şi întreprinderi municipale. (mai mult…)

%d blogeri au apreciat asta: