Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

  • 3.206.999 vizite

DECIZIE Nr. 65 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 70 alineatele (7) și (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (remunerarea administratorului/lichidatorului în procesul de insolvabilitate)


ÎN FAPT
1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textelor „onorariul de succes sub formă procentuală se plătește din contul creditorilor […] din sumele distribuite creditorilor în urma valorificării masei debitoare” din articolul 70 alin. (7) și „onorariul de succes se reține de administrator/lichidator, la data distribuirii masei debitoare, din sumele repartizate creditorilor în contul stingerii creanțelor validate” din articolul 70 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de către dl avocat Pavel Pitihin, în dosarul nr. 2i-105/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.
2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 12 iunie 2018 de către dl judecător Vitalie Guțan, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.
A. Circumstanțele litigiului principal
3. Pe 16 aprilie 2015, Curtea de Apel Chișinău a hotărât punerea sub observație a debitorului „Nectar-Expo” S.R.L. cu desemnarea unui administrator provizoriu.
4. Ulterior, prin hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost intentat procesul de insolvabilitate și s-a dispus trecerea la procedura falimentului, în vederea lichidării patrimoniului „Nectar-Expo” S.R.L. și a distribuirii produsului realizat, fiind desemnat în calitate de lichidator al întreprinderii un administrator autorizat.
5. Pe parcursul derulării procesului de insolvabilitate, lichidatorul care a realizat masa debitoare grevată cu garanții a distribuit mijloacele bănești obținute către creditorii garanți, reținând din fondurile obținute onorariul de succes al lichidatorului.
6. După distribuirea mijloacelor bănești către creditori, reprezentantul debitorului insolvabil „Nectar-Expo” S.R.L. a formulat contestații către instanța de insolvabilitate în privința onorariului de succes reținut de către lichidator.
7. Pe 8 noiembrie 2017, Curtea de Apel a respins contestația depusă de către reprezentantul debitorului „Nectar-Expo” S.R.L. privind legalitatea distribuirilor intermediare și a reținerii onorariului lichidatorului, ca fiind nefondată.
8. Prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 27 decembrie 2017 a fost admis recursul declarat de către reprezentantul debitorului SRL „Nectar-Expo” și a fost casată încheierea Curții de Apel Chișinău, care a fost restituită spre rejudecare.
9. În cadrul ședinței de judecată, dl avocat Pavel Pitihin a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 70 alin. (7) și (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.
10. Prin încheierea din 18 mai 2018, instanța de judecată a admis ridicarea excepției și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării ei.
B. Legislația pertinentă
11. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:
Articolul 4
Drepturile și libertățile omului
„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează şi se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale”.
Articolul 7
Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 16
Egalitatea
„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”
Articolul 20
Accesul liber la justiție
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
Articolul 46
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.
(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.
(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat.” (mai mult…)

Decizia nr.69 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a noțiunii „creditor” din articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012


PROCEDURA

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a noțiunii „creditor” din articolul 2din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,ridicată de către dl avocat Victor Munteanu, în dosarul nr. 2i-192/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 18 iunie 2018 de cătredljudecător Gheorghe Mîțu, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

Circumstanțele litigiului principal

Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află cererea introductivă în dosarul de insolvabilitate depusă de către creditorul B.C. „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S. C. „Turbilion Teh” S.R.L.

În cadrul ședinței de judecată, dl avocat Victor Munteanu a ridicat excepția de neconstituționalitate a noțiunii „creditor” din articolul 2 dinLegea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Prin încheierea din 8 iunie 2018,instanța de judecată a admis ridicarea excepției și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării ei.

 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

  1. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 9

Principiile fundamentale privind proprietatea

„(1) Proprietatea este publică și privată. Ea se constituie din bunuri materiale și intelectuale.

(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăților și demnității omului.

(3) Piața, libera inițiativă economică, concurența loială sunt factorii de bază ai economiei.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

 „(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Articolul 127

Proprietatea

„(1) Statul ocrotește proprietatea.

(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicție cu interesele societății.”

  1. Prevederile relevante ale Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 sunt următoarele:

Articolul 2

Noțiuni principale

„În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

[…]
creditor – persoană fizică sau persoană juridică deținător al unui drept de creanță asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanței sale față de acest patrimoniu în condițiile prezentei legi;

[…]”.

Articolul 5 (mai mult…)

Curtea Supremă: nu este infracțiune conducerea unui tractor pe drumuri publice fără permis


Sursa: Revista22.ro

Conducerea pe drumurile publice a unui tractor de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu este infracțiune, deoarece un tractor nu este asimilat autovehiculului, a decis miercuri un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Instanța supremă a fost sesizată de Curtea de Apel Timișoara pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, într-un dosar în care un bărbat (Ion Ilie Creinicean) a fost achitat de Judecătoria Deta pentru săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art 334 alin.1 și art.335 alin.1 din Codul penal, scrie Agerpres.

Magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au solicitat instanței supreme pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept cu următorul enunț: „în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întrunește condițiile de tipicitate a infracțiunilor prevăzute de art.334 alin. 1 din Codul penal, respectiv art. 335 alin.1 din Codul penal”.

ÎCCJ a admis sesizarea și a decis că nu constituie infracțiune conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Dezacord cu decizia recentă a Curții Constituționale

Recent, CCR a decis că simpla conducere pe drumurile publice nu se mai pedepsește cu închisoarea dar nu și pentru tractoriști. Curtea Constituțională a României (CCR) a luat decizia apreciind că textul infracțiunii de conducere fără permis este contrar Constituției, pentru că din acesta lipsesc referi la două categorii importante de vehicule: tractoarele agricole și cele forestiere.

Din cauză că au fost omise de la sancționare aceste categorii, dar și pentru că se poate pedepsi penal cel care conduce un tractor un baza unui alt tip de permis, dar nu și cel care nu are permis deloc, judecătorii CCR au decis să lase fără efecte concrete aceste prevederi, urmând ca Guvernul și Parlamentul să se preocupe de modificările legislative necesare.

Care sunt erorile legislative

Tractoarele nu sunt considerate autovehicule (prin Codul rutier) și deci cei care conduc tractoare agricole sau forestiere fără permis nu comit o infracțiune. Codul Rutier definește autovehiculul drept: „vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere (capetele de camion – n.red.) sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule”.

Codul Penal prevede la art 335, alin.1, închisoare doar pentru cei care conduc fără permis autovehicule: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani” .

Însă, dacă persoanele în cauză au un permis și conduc un tractor agricol sau forestier, în mod paradoxal situația se schimbă, iar persoanele în cauză devin pasibile de închisoare. Aceasta deoarece li se apliucă alte prevederi. Următorul aliniat al art.335, al doilea, spune: ”Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Deci apare situația aberantă în care dacă o persoană nu are deloc un permis și conduce un tractor agricol nu face închisoare, căci acesta nu este considerat autovehicul, însă dacă are permis de altă categorie decât cea necesară conducerii unui tractor agricol devină pasibilă de închisoare, explică Digi 24.

”Curtea a reținut încălcarea dispozițiilor art. 16 din Constituție, deoarece imprecizia legislativă generează discriminări, fără a exista vreo motivare obiectivă şi rațională care să le justifice. Este în afara oricărui argument juridic rațional şi rezonabil ca o persoană care posedă permis de conducere, acordat pentru altă categorie decât tractoarele agricole sau forestiere, şi care conduce un asemenea vehicul pe drumurile publice, să poată avea calitatea de subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în timp ce o persoană care nu deține deloc permis de conducere şi care conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier, să nu fie sancționată penal”, spune Curtea Constituțională a României.

Pirn urmare CCR declară neconstituțional primul aliniat al art.335 cel care prevedea pedeapsa cu închisoarea. ”Curtea a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal încalcă art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul român, art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 22 privind dreptul la viață, integritate fizică şi psihică din Legea fundamentală.

De asemenea, Curtea a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 6 art. 6 pct.  6) teza a doua din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care  exclude tractoarele agricole şi forestiere din categoria autovehiculelor, nu încalcă dispoziţiile din Constituție invocate”, spune CCR.

Potrivit avocatnet.ro, decizia CCR va deveni generală și obligatorie odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial, iar primul său efect, după publicare, va fi suspendarea prevederii declarate neconstituțională.

Totuși, dacă în 45 de zile de la publicare, Parlamentul sau Guvernul nu ia nicio măsură de modificare a textului respectiv, atunci prevederea își va pierde efectele juridice complet. Cu alte cuvinte, vom avea de-a face cu o dezincriminare neintenționată a acestei infracțiuni.

Autori

Ilie & Cristina Nicu

Urmăreşte-mă pe Twitter

decembrie 2018
L M M J V S D
« nov.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RSS Jurisprudenţa CEDO

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

Dolgheri Marina

Cele mai frumoase momente sunt acelea când emoţiile încep să vorbească.

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto

www.nirmoto.com utilaje agricole de mici dimensiuni

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

%d blogeri au apreciat asta: